»Uklogt at fastholde lange kontrakter«

Det er politisk selvmål af biogasselskaberne at holde landmændene fast på lange kontrakter, som kun er til fordel for den ene part, mener virksomhedsrådgiver Heinrich Lüllau.

Det er uklogt af de store biogasselskaber at fastholde landmænd, der leverer gylle og husdyrgødning til biogasselskaberne, på lange kontrakter, som er til klar fordel for den ene part: biogasselskaberne. Omvendt er begge parter dybt afhængige af hinanden og bør kunne finde et kompromis, der kan sikre en fair fordeling af profitten, der er ved at producere den grønne gas.

Det mener virksomhedsrådgiver Heinrich Lüllau, LandboSyd.

Er kommet i klemme

»Husdyrproducenterne er kommet i klemme. De har indgået de langvarige kontrakter med biogasselskaberne, som betyder, at de oftest ikke får betaling for gyllen, mens biogasselskaberne kan øge indtjeningen væsentligt på grund af de høje energipriser. Men biogasselskaberne er samtidig dybt afhængige af gyllen, husdyrgødningen og af landbrugets udspredningsarealer. Jeg tror, de skyder sig selv i foden, hvis de holder en vigtig samarbejdspartner helt ude af den højkonjunktur på energi, vi ser i øjeblikket«.

 

’Version 2.0’

Begge parter, både landbrug og biogasselskaber, har samtidig store interesser i den grønne omstilling - så store, at grundlaget for et kompromis burde være til stede, mener Heinrich Lüllau.

»Jeg tror, man er nødt til at starte forfra med en genforhandling og en ’version 2.0 af gylleleverandørerne vilkår’.

Her og nu er husdyrproducenterne indiskutabelt juridisk bundet af de kontrakter, de har indgået. Derfor bør landbruget spille kortene klogt«, mener virksomhedsrådgiveren.

Til fordel for én part

Han hentyder til de klimacertifikater og ’selverklæringer’, som biogasselskaberne har bedt leverandørerne underskrive, og som skal sikre biogasanlæggene et certifikat på, at den gas, de putter i naturgasnettet, er særlig grøn. Indtil videre har leverandørerne nægtet at underskrive som led i kampen for bedre leveringsvilkår.

»De selverklæringer er et godt eksempel på, at biogasselskaberne gør klogt i at satse på forhandlinger og dialog frem for at udnytte lange aftaler, som i øjeblikket er til klar fordel for den ene part«, siger Heinrich Lüllau.

hac

Faktaboks

Sønderjysk Biogas

  • Sønderjysk Biogas vest for Vojens ejes 50 pct. af E.ON Danmark.
  • Anlægget er fra 2016 og anvendte i 2020 660.000 ton biomasse, som tilfører gasnettet 21 mio. kubikmeter biometan,
  • Reducerede i 2020 CO2-udslippet med ca. 42.000 ton. Er delvist ejet af lokale landmænd og interessenter.

Kilde: E.ON Dannark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle