»Vi går efter størst mulig effekt«

Den størst mulige effekt for tilskudskronerne er afgørende for NaturErhvervstyrelsens prioritering, lyder det fra styrelsen.

I Plantning og Landskab forstår sekretariatschef Jan Svejgaard Jensen ikke kritikken af, at foreningens Region Øst har fået en stor bid af tilskudsmidlerne til nye søer ved at pulje ansøgninger.

Han henviser til, at det dermed netop er individuelle landmænd, der får tilskuddet, og at de ville have fået afslag, hvis havde søgt hver for sig.

»Jeg forstår Henrik Bertelsens ærgrelse og kan da også godt synes, at NaturErhvervstyrelsen burde have tilgodeset flere enkeltansøgninger. Men det er altså styrelsen, der fastsætter regler og betingelser - ikke os. Og styrelsen havde jo netop meldt ud, at de ville prioritere store ansøgninger,« siger Jan Sveigaard.

»Vi vil helst ikke spilde landmændenes penge på forgæves ansøgninger.«

Går efter effekt

Kritikken preller også af på NaturErhvervstyrelsen.

»Jeg kan sagtens forstå, at de enkelte landmænd finder det utilfredsstillende at få afslag, når de har brugt tid og ressourcer på at søge. Men vores fokus er og skal være den størst mulige effekt. Ud fra et fagligt synspunkt giver flere søer mere effekt end en enkelt,« siger enhedschef Lene Sørensen.

Hun afviser, at det spiller ind i prioriteringen, at det er administrativt lettere for NaturErhvervstyrelsen at håndtere store ansøgninger fra professionelle aktører.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle