»Vi har fået fjernet en masse unødvendigt bureaukrati«

Ny husdyrregulering bliver en succes, hvis man skal dømme efter en af de første ansøgninger om miljøgodkendelse, der er behandlet.

Svineproducent John Kristensen i Studsgaard ved Herning er en tilfreds mand for tiden. Han har med en miljøgodkendelse efter ny husdyrregulering fået mere fleksibilitet indbygget i sin produktion. Med den nye godkendelse kan han frit udnytte sine 548 kvm produktionsareal til smågrise og de 2.125 kvm til produktion af slagtesvin.

Hans ansøgning er en af de første, der har været behandler efter de nye regler.

»Produktionen er miljøgodkendt tilbage i 2009. Baggrunden for, at jeg gerne vil have en godkendelse efter de nye regler, er, at jeg så ikke behøver at bekymre mig om den gamle godkendelses loft over antallet af grise pr. år eller vægten af dem. Det giver mig simpelthen nogle flere muligheder og noget ekstra fleksibilitet, og det er jeg selvfølgelig stærkt interesseret i. Nu har jeg mulighed for at producere de grise i mine stalde, som jeg kan. Under hensyn til at velfærden selvfølgelig fortsat skal være i orden«, fortæller John Kristensen ved køkkenbordet hjemme på Ørneborgvej, hvor han er tredje generation på gården, som har været i familiens eje i 105 år.

Ud over at godkendelsen er kommet på plads, glæder John Kristensen sig over, at det er sket efter en proces, der er forløbet både hurtigt og problemfrit, fra arbejdet begyndte i sommeren 2017.

»Jeg kan kun sige, at jeg er rigtig godt tilfreds med, hvordan tingene har kørt i forbindelse med ansøgningen. Det er gået hurtigt, fra vi sendte ansøgningen i begyndelsen af august, til den var behandlet færdig og sendt i høring lige før nytår. Samtidigt har min rådgiver brugt forholdsvis få timer på ansøgningen, og det er selvfølgelig også et plus, at prisen ender med at blive ganske rimelig«, siger John Kristensen.

Ser meget fornuftigt ud

Han har fået hjælp til ansøgningen hos SAGRO og uddeler roser for håndteringen.

»Der har været godt styr på tingene, og Helle har leveret et fint stykke arbejde«, siger John Kristensen, og smiler til Helle Borum, der som miljørådgiver i SAGRO har stået for at udfærdige ansøgningen.

Det er den første ansøgning, hun har arbejdet med efter de nye regler, og også set fra et rådgiversynspunkt er der tilfredshed med de foreløbige praktiske erfaringer med ny husdyrregulering.

»Jeg synes, det har været en positiv oplevelse at arbejde med Johns ansøgning. Først og fremmest giver ny husdyrregulering jo rigtig god mening. Vi har fået fjernet en masse unødvendigt bureaukrati, og kommer sagsbehandlingerne til at køre ligeså godt som i Johns tilfælde, ser det bestemt meget fornuftigt ud«, lyder konklusionen fra Helle Borum, der peger på, at Miljøstyrelsens ellers ofte udskældte IT-systemer har fungeret perfekt.

Ros til Miljøstyrelsen

»Det skal de have ros for, og jeg oplever også, at medarbejderne i styrelsen er meget mere servicemindede, end det tidligere har været tilfældet. Det er meget positivt at opleve som rådgiver, at der er en reel vilje til at få løst problemerne«, siger Helle Borum.

Hun har svært ved at vurdere, hvor vidtgående konklusioner man kan drage på baggrund af den vellykkede proces med John Kristensens ansøgning. Det bliver af stor betydning, hvordan kommunerne går til opgaven.

»I Johns tilfælde har Herning Kommune leveret et fint stykke arbejde. De har brugt cirka 35 timer på at behandle ansøgningen, og det er helt inden for skiven efter min vurdering. Samtidig har der været en høj grad af professionalisme og forståelse for, at det er vigtigt, at sagsbehandlingen går hurtigt, så der har John været heldig«.

»Jeg kan ikke sige, at alle kommuner vil prioritere eller kan løfte opgaven lige så godt og hurtigt, men sagen viser i hvert fald, at det er muligt at have en god og pragmatisk sagsbehandling, hvor tingene ikke gøres mere komplicerede, end de er«, siger Helle Borum.

Faktaboks

Det videre arbejdeSelv om der er generel tilfredshed med ny husdyrregulering, arbejder Landbrug & Fødevarer videre med nogle af knasterne i ny husdyrregulering:

  1. Fosfor: Fosforreglerne medfører en række udfordringer. Dem skal der findes løsninger på.
  2. Anmeldeordning: Vi ønsker også en anmeldeordning for gylletanke og møddingspladser, så der skabes mere fleksibilitet.
  3. Regler for lugt: Der er brug for en ajourføring af reglerne for lugt, så de bliver enklere og mere retvisende.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle