Åbent landbrug: Stadig åbent og med plads til ildsjæle

I sit indlæg i LandbrugsAvisen 28. august hævder Claus C. Jørgensen, bestyrelsesmedlem i Østlige Øers Landøkonomiske Selskab, at Åbent Landbrug er topstyret, og at det har ført til særdeles mærkbar nedgang i aktiviteter og lokalt engagement.

Jeg er ikke enig. Næsten uanset hvilke aktiviteter der gennemføres i Åbent Landbrug-regi, sker det lokalt eller regionalt og med den enkelte landmand og hans besætning som fundament. Det er styrken i Åbent Landbrug, og det er derfor, at hundredvis af landmænd er aktive i Åbent Landbrug-netværkets kommunikationsarbejde, der omfatter skolekontakt, dyrskuer, "Landbruget kommer til byen" og gårdbesøg for politikere m.fl.

Faktisk burde debatten slet ikke handle om topstyring eller ej, fordi ordningen slet ikke kan fungere med topstyring. Men det er relevant at diskutere, hvordan vi sikrer det lokale engagement, samtidig med at vi sikrer, at vores kommunikation er målrettet, at vore aktiviteter er koordineret, og at pengene bruges så effektivt som muligt.

Med dannelsen af Landbrug & Fødevarer er Åbent Landbrug placeret i organisations kommunikationsafdeling. Det er en helt naturlig placering, fordi vi hermed har det bedste afsæt til at integrere Åbent Landbrug-aktiviteterne i vores øvrige kommunikationsarbejde, herunder hvordan vi sikrer bedre styring og koordinering af aktiviteterne. Det arbejde er vi i fuld gang med.

Tillad mig også lige at rette en misforståelse: Rør ved Landbruget har ikke afløst et skolekontaktudvalg. Rør ved Landbruget er Åbent Landbrugs nye undervisningstilbud i Natur/Teknik til 4. - 6. klasserne. Da kravene til hvad eleverne skal lære i dag er meget præcist beskrevet, har vi i Åbent Landbrug udviklet et program for gårdbesøg og dertilhørende materialer.

For at give lærere og elever det fulde udbytte af gårdbesøgene har Åbent Landbrug valgt at invitere landmænd fra netværket på en kort introduktion, så de er klar til at modtage skoleklasserne.

Mange jyske og fynske Åbent Landbrug-landmænd har taget imod tilbuddet. Desværre er det først i foråret 2009 lykkedes at få landmænd på de østlige øer til at tage imod tilbuddet. Men der er stadig plads til masser af ildsjæle. Det er nemlig fundamentet i Åbent Landbrug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle