Økologi


AU Foulum og naboen, Kvægbrugets Forsøgscenter, deltager begge i det årlige arrangement, Åbent Landbrug, hvor en række landbrugsbedrifter slår dørene op for publikum.

På AU Foulum vil besøgende kunne få indsigt i forskning, der har til formål at forbedre dyrenes sundhed og velfærd. I økologisk jordbrug er det en grundliggende ide, at dyr, som får opfyldt deres naturlige behov, også giver en bedre kvalitet af æg, kød og mælk.

Der omtales forsøg om slagtesvin på friland, forsøg med økologiske kalve og produktion af økologiske æg og slagtekyllinger. Der informeres endvidere om studier i dyrenes velfærd. På Kvægbrugets Forsøgscenter kan besøgende komme tæt på dyrene og høre om de nyeste resultater fra kvægforskningens verden. Læs mere på http://dca.au.dk

Forskning i økologi nytter

Fortidens og fremtidens økologiforskning var temaet for en konference, som ICROFS (Internationalt center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer) har været vært for 28. august på Christiansborg.

Her præsenterede fødevareminister Mette Gjerskov 'Økologisk Handlingsplan 2020', og ICROFS præsenterede den nye forsknings- og udviklingsstrategi og ikke mindst resultaterne fra en undersøgelse af, hvilken betydning de seneste 15 års økologiforskning har haft for udviklingen af den økologiske sektor og det øvrige samfund. Den samlede analyse dokumenterer, at de fire forskningsprogrammer, FØJO-programmerne og CORE Organic, i høj grad har været anvendelsesorienteret forskning rettet mod både løsning af de barrierer, sektoren har haft, og mod at fremme den økologiske sektors generelle markeds- og vækstbetingelser.

Derved har forskningen bidraget til at forbedre grundlaget for, at flere virksomheder har kunnet udnytte de kommercielle muligheder, når efterspørgslen løbende er steget, og samtidigt været i overensstemmelse med de politiske målsætninger om at sikre en markedsdrevet vækst i økologisektoren. Du kan læse mere om konferencen og hente den fulde rapport på www.icrofs.dk

 


Mærkevarekrav fra Dyrenes Beskyttelse stiller skærpede krav i forhold til EU-reglerne for økologi, f.eks. hvad angår brugen af drænet gulv i udearealer. Der er en række kombinationsmuligheder mellem fast gulv, spalter og drænet gulv. Nogle af kombinationsmulighederne kræver dispensation og gælder højst til udgangen af 2020. Uanset regelsæt skal udearealerne fremstå attraktive for dyrene. Den økologiske svinerådgivning kan fortælle mere om detaljerne.

Syrer ok til øko-konservering

Økologiske landmænd må som deres konventionelle kolleger godt bruge myresyre, propionsyre, eddikesyre og mælkesyre til ensilering og crimpning, hvis landmanden eller maskinstationen er HACCP-registreret.

Syrerne er ikke på EU-listen over fodertilsætningsstoffer som ensileringsmidler, så de kan ikke længere bruges under de særligt lempelige regler for ensileringsmidler i forhold til foderhygiejne (basisregistrering). Landmænd, som fremover selv vil bruge f.eks. propionsyre til crimpning eller ensilering, skal derfor være registreret som HACCP-landbrug. Hvis arbejdet udføres af maskinstationen som er HACCP-registreret, behøver landmanden ikke at være registreret. I forhold til økologireglerne hører syrerne ligeledes under 'konservering', og økologer kan derfor fortsat bruge syrerne til crimpning og ensilering, så længe de eller maskinstationen er HACCP-registreret. Økologer må fortsat bruge enzymer, gær og bakterier til ensilering, hvor der ikke er krav om HACCP-registrering.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle