Økologisk Landsforening bejler til Ny organisation

Økologisk Landsforening vil gerne være med i den nye organisation, hvis de får indflydelse nok.

"Vi vil gerne være med til at styrke økologien i den nye organisation."

Sådan siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening, der således bejler til at blive en samarbejdspartner til den store fusion mellem Dansk Landbrug, Landbrugsraadet og andre organisationer inden for landbruget.

Men om det kan blive til noget afhænger af, hvilke betingelser, de kan komme med på, understreger formanden, der vil have en central placering, så Økologisk Ladsforening kan påvirke tingene.

"Det skal gavne økologerne. Vi vil ikke bare læse referater og nikke til dem," siger han.

Venter afklaring

Han finder det vigtigt, at få afklaret, hvornår foreningen, hvis den tilslutter sig, bliver involveret i sagerne.

"Økologernes behov skal tænkes ind og diskuteres så tidligt som muligt," ønsker han.

Det er også vigtigt for ham, at økologerne får plads til at gå politisk i mål med de sager, der vedrører økologien specifikt. Altså at man ikke kun er med i sager, der både vedrører økologer og konventionelle landmænd.

Får Økologisk Landsforening en placering, der giver dem indflydelse på beslutningerne, mener Evald Vestergaard til gengæld, det vil være en stor fordel for at være med i den store organisation.

"Jo flere der bakker op om økologen, des stærkere står man i at skaffe midler og i at bruge dem fornuftigt," siger han.

God idé

Økologisk Landsforening er allerede i dag en organisation, der rummer både landmænd, virksomheder og endog forbrugere. Det er en god konstellation, erfarer Evald Vestergård, der derfor også hilser velkommen at organisationerne på Axelborg samler både landmænd og virksomheder i en organisation. Selv ønsker de at være med i begge organisationens ben.

Økologisk Landsforening planlægger dog ikke at slå deres sekretariat sammen med dem på Axelborg. I dag er de medlem af Landbrugsraadet, og det er en tilknytning i stil med den, de ønsker med den nye stororganisation.

Uffe Bie, formand for Dansk Landbrugs Økologisektion, ser gerne at Økologisk Landsforening kommer med i fusionen.

"Jeg håber på, vi får en styrket økologiplatform, i forhold til det vi har i dag," siger han.

Forretningsudvalget i Økologisk Landsforening vil nu drøfte mulighederne for at være med i den nye organisation. Da der endnu ikke er et udspil til, hvordan tilknytningen kan ske, regner Evald Vestergaard ikke med, der er truffet en afgørelse før juli.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle