Økologisk vintersæd i efteråret

Rodukrudt – skal der gøres noget?

Hvis der er rodukrudtsproblemer, er det godt at starte med en FULD gennemskæring af marken i 10 cm dybde lige efter høst. Tidsler og svinemælk er ligeglade med efterårsharvninger, men to gange gennemskæring/pløjning har de respekt for. Eneste grund til at harve i efteråret er kvik.

Nedmuldning af halm eller mellemafgrøde

Omsætning af organisk stof kan tage kvælstof fra den nysåede vintersæd, og nedmuldning skal derfor ske i god tid inden såning, hvis der er større mængder halm. Let omsættelig grønmasse kan nedmuldes et par uger før såning af vintersæden.

Gødning i efteråret?

I et alsidigt økologisk sædskifte bør der ikke være behov for at starte vintersæden op. Nogle giver lidt dybstrøelse, men den er bedre anvendt forud for vårsæd. Hvis den er halmrig, kan den endda have modsat effekt.

Valg af vintersædsart og såtidspunkt

Valget bør afhænge af jordtype, gødningsmængde til rådighed samt ukrudtstryk. Vinterbyg og vinterhvede egner sig bedst til lerjorder. Ingen af dem konkurrerer godt mod ukrudt, og vinterbyg egner sig ikke til sen såning, der ellers kan lægge en dæmper på fremspiringen af ukrudt. Hvad angår vinterrug, har du valget mellem hybridsorter og linjesorter. Forhandlerne vil gerne sælge dig hybridrug, men skal den yde efter sit potentiale, kræver den tidlig såning og en god portion kvælstof. Så ved højt ukrudtstryk er du nødt til at så den på rækker for at kunne styre ukrudtet med radrensning.

Husk også, at tidlig såning giver større risiko for angreb af de fleste kornsygdomme på nær melduggen.

Ved senere såning er det vigtigt, at du husker at gå op i udsædsmængde, som du kan se i tabellen.

Udsædsmængde

Husk, at tusindkornsvægten kan variere meget, også i korn. I økologisk vintersæd ønsker vi ret høje plantetal. Af hensyn til konkurrencen over for ukrudt er det vigtigt, at antallet af planter ikke bliver for lille pga. forkert beregning af udsædsmængden, for dårligt såbed eller forkert sådybde. I nedenstående tabel ses de anbefalede plantetal.

Sådybde

En sådybde på 4 cm er som regel optimal, dog er rug følsom over for dyb såning, så her tilstræbes 2-3 cm. Kør ikke så stærkt, at såmaskinen skubber/kaster med jorden.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle