Øst-vikarer i landbruget er en millionforretning

Der er fri lønsætning for vikarerne siden Østaftalen faldt væk, og private bureauer tilbyder vikarer til netto 70 kr. i timen

Landmænd tilbydes rask væk dygtig og effektiv vikarhjælp til 70 og 90 kr. i timen, og konkurrencen er så skarp, at timeprisen er på vej længere ned.

Tilbuddene til landmændene kommer både via annoncer og pr. post direkte fra private vikarbureauer, der har øjnet en millionforretning efter Østaftalens ophør 1. maj i år.

Den betyder, at blandt andet danske landmænd og virksomheder kan bruge østvikarer fra de nye EU-lande uden danske lønkrav.

Arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at østvikarerne hverken skal godkendes af UdlændingeService eller arbejdsmarkedsråd.

Den frie lønsætning gælder, uanset om landmændene er omfattet af en overenskomst eller medlem af en arbejdsgiverforening. Dog er vikarerne omfattet af de danske regler om ferie, arbejdsmiljø og arbejdstid. For det grønne område kan der indgås ret fleksible aftaler om arbejdstid.

Millionforretning

Da arbejdsløsheden i mange af de nye EU-lande det sidste år er eksploderet, og timelønnen i hjemlandene ligger omkring et par euro, vurderes det, at antallet af interesserede østvikarer er rigeligt og timelønnen til forhandling.

Som tilbuddene fra vikarbureauerne lyder nu, får østvikaren sin løn udbetalt af bureauet. Forskellen mellem det, landmanden betaler til bureauet, og det østvikaren får udbetalt, kan der kun gisnes om, men under 25-30 kr. pr. vikartime til bureauet selv er der næppe tale om. Det skal dække fortjeneste, rekruttering, administration, logi og anden support, som vikaren altså helt eller delvist selv kommer til at betale.

Landmændene kan bruge det danske vikarbureau der tilbyder sig, men de kan billigere selv aftale med et bureau i Polen eller Baltikum - eller egenhændigt score den fulde gevinst ved at oprette deres private vikarbureau i et østland og byde ind på deres egen vare.

"Der er tale om en millionforretning, og den florerer i andre fag," siger direktør Johnny Ulf Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-S.

Eventyret slutter

Eventyret varer dog kun indtil Folketinget får implementeret EU-vikardirektivet fra 2008. Det skal ske inden 2012. Herefter skal østvikarer også lønmæssigt behandles som andre fastansatte i en virksomhed. Allerede nu er de efter tre måneder i Danmark omfattet af al social logivning som kontakthjælp, børnetilskud og andet. Forårs-skattereformen betyder, at de herboende vikarers fradrag på 659 kr. pr. dag for dobbelt husførelse reduceres til 50.000 kr. pr. år fra 2010, men Johnny Ulf Larsen mener ikke, det gør nogen synderlig forskel på antallet af østvikarer der søger mod Danmark.

"Regeringen har et mål om at øge arbejdskraften, og jeg tror, vi i de grønne fag vil se en øget brug af vikarer akkurat som i det øvrige EU, hvor de udgør 10 procent af arbejdsstyrken."

pilegaard@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle