Østrig klar med mere støtte til alpebønder

Østrigs regering ønsker at bevare mælkeproduktionen i alperne.

De små landbrug i alperne er med til at sikre livskvaliteten for alle og bevare et kulturlandskab, som er en vigtig del af den østrigske identitet.

Derfor er den østrigske regering parat til at yde endnu mere støtte til denne livsform, der snarere ses som en del af løsningen end som et problem. Støtten ydes inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik i EU. Knap halvdelen af EU-støtten ydes i Østrig via landdistriktsprogrammer, der medfinansieres af staten.

17 køer i gennemsnit

Der er 32.000 mælkeproducenter i Østrig med 17 køer i gennemsnit, og 78 procent af mælken produceres i alperne.

Med de nuværende mælkepriser kan landmændene hverken leve eller dø af at producere knap 100.000 kg mælk om året, men det er så her, de mange støtteordninger kommer ind. Bjergbønderne får i gennemsnit 70 procent af deres indkomst fra landbruget i form af støtte, der udgør ca. 125.000 kr. pr bedrift.

Der er for eksempel 22 forskellige miljøordninger, og der gives støtte til afgræsning i alperne, økologi, dyrevelfærd, investeringer og landbrug i ugunstigt stillede områder. Landmændene får for eksempel stor støtte til små, stejle marker, der ligger spredt og med vanskelige adgangsforhold.

Uden støtte og afgræsning ville den slags arealer hurtigt springe i skov, og det ville blandt andet ramme turismen og de mange skisportssteder, der er afhængige af, at køerne holder løjperne åbne.

Landmændene er til gengæld meget afhængige af turistindustrien. Stort set alle landmænd i Tyrol har for eksempel ferielejligheder, som de lejer ud til skiturister om vinteren og tyskere på vandreture i alperne om sommeren. Turisterne, der ofte også er på kost, er derfor meget vigtige for landmændenes indtjening, men uden landbruget og køerne ville der ikke være meget for turisterne at komme efter.

Landmændene har typisk køerne på stald nede i dalen om vinteren og på græs i alperne om sommeren. Vinterfoderet består af hø, der bjærges løs og ofte uden brug af traktorer og store maskiner, fordi markerne er for stejle.

De fleste supplerer indtjeningen med arbejde uden for landbruget, for eksempel i industrien, og de fleste landmænd har egen skov, der forsyner dem med træ og brænde.

Andre prøver at få mere ud af mælken ved at producere hømælk, økomælk eller ved selv at lave ost.

Landmændene er generelt stolte af deres erhverv, og der er mange unge landmænd.

Faktaboks

Østrig

  • 170.000 bedrifter
  • 60 pct. deltidsbrug
  • 31.900 mælkeproducenter
  • 3 mia. kg mælk
  • 537.000 malkekøer
  • 17 køer i snit
  • 95.985 kg mælk/bedrift
  • 15 pct. økomælk

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle