’Fint, det ikke er landbruget, der skal holde for’

Udsigten til tre nye naturnationalparker i Tranum, Stråsø og Almindingen får overvejende positiv modtagelse i lokale L&F-foreninger,

Vi synes, det giver god mening at udpege statens flotte naturarealer til naturnationalparker. Det er en stor fordel, at det ikke er landbrugsarealer, der må holde for«.

Lars Mellemkjær, næstformand i LandboNord, er på foreningens vegne glad for Miljøministeriets melding om, at bl.a. Tranum Klitplantage er udset til at blive én af de kommende naturnationalparker.

I LandboNord har man en klar opfattelse af, at det er positivt, når naturindsatsen koncentreres på ’vores alle sammens’ arealer.

Derfor er LandboNords holdning helt anderledes velvillig over for naturnationalparker på statens arealer end til en ’nationalpark’ i området, hvor også landbrugsarealer inddrages.

Netop det var på tale for få år siden, hvor det mødte stor modstand i det lokale landbrug og erhvervsliv.

»Vi vil ikke til at gå rundt i snabelsko og folkedragt - der skal være mulighed for, at landbruget kan udvikle sig«, siger Lars Mellemkjær.

»Det her er en anden sag. Det er vores alle sammens arealer og en spændende tanke: Hvad kan der blive ud af det?«

Vil ikke være imod alting

På Bornholm, hvor Almindingen også er udset til ny naturnationalpark, er Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer, overvejende enig med Lars Mellemkjær, omend knap så positiv.

Også her var det for få år siden på tale at udpege store områder til ’decideret nationalpark’.

»Det blev fuldstændig nedstemt af landbruget. Jeg husker et møde på Kannikegård, hvor 96 pct. af de fremmødte stemte lodret imod«, siger Lars-Ole Hjorth-Larsen.

Nu skal Almindingen så være naturnationalpark, og det, at udpegningen denne gang er koncentreret på statslige skovarealer, betyder, at ramaskriget blandt medlemmerne er udeblevet fuldstændigt.

»Der har ikke været de store reaktioner, eftersom det er i Almindingen. De få, jeg har talt med, mener, der er begrænset, hvor meget det kommer til at påvirke os«, siger Lars-Ole Hjorth-Larsen.

»Vi er i alt fald afventende - vi vil ikke være imod det hele«.

Betænkelig ved krondyr

’Ulveland’, Stråsø Plantage i Vestjylland, er også udset til naturnationalpark.

Her har bl.a. Kristian Gade, formand for Holstebro Struer Landboforening, visse betænkeligheder ved udpegningen, selv om den gælder statslige araler.

Han frygter, at naturnationalparken skal blive et helle for krondyr, som vil løbe ud og spise af landmændenes afgrøder i nattetimerne.

»Frygten er selvfølgelig, om krondyrene bliver flere, og at de vil søge ud på de dyrkede arealer, hvor vi i den grad er trætte af dem allerede i dag«.

»Derfor må vi håbe, de kan gøre det så lækkert for krondyrene derinde, at de bliver dér i stedet for at løbe ud på markerne. Men det må de have en plan for - det forventer vi i alt fald«, siger Kristian Gade.

»Som udgangspunkt har vi det fint med naturnationalparker, så længe landmændene omkring dem ikke lider overlast«, tilføjer også han.

Der er nu sat navn på fem af de i alt 15 naturnationalparker, som er vedtaget af regeringen og en række partier.

Faktaboks

Tre nye naturnationalparker i sigte

  • Almindingen, Bornholm: 1.150 ha naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer. Del af stort skovkompleks.
  • Tranum ved Jammerbugt: 2.700 ha naturnationalpark på statslige arealer. Klitter, klithede, lavvandede søer, åben fyrreskov.
  • Stråsø mellem Holstebro og Herning: 3.500 ha stor naturnationalpark (med bl.a ynglende ulve) på statslige arealer. Heder, vådområder, skov og tørt græsland.

Kilde: Naturstyrelsen.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle