”Vi skal tjene penge på data”

Digitaliseringen giver masser af data – og dem kan agrovirksomheder bruge til at levere bedre ydelser og produkter til og for landmænd. Men hvordan?

Det er projektet ”Vækst i agroindustrien – powered by data” med til at svare på. Projektet er et toårigt forløb med virksomheder inden for agroindustrien. I år deltager otte virksomheder, og næste år er det planen at have 12 med.

»Data skal skabe merværdi, som virksomheden kan tjene penge på. Det gælder om at udvikle bedre og smartere produkter, som landmanden vil købe. Og det gavner jo også landmanden. Eksempelvis kan overvågning og data fra maskiner sikre de rette serviceintervaller. Du ved nu, hvornår en sliddel skal skiftes, lige før den går i stykker. Så kan du skifte, når det passer dig i stedet for midt i høsten. Kan du forudse noget via data, kan du spare eller tjene penge,« fortæller Claus Hermansen, direktør i Dansk Agroindustri, som fortsætter:

»Vækst i agroindustrien – powered by data” går ud på at løfte hele agroindustrien med udgangspunkt i optimering af data ved at udnytte og optimere de data, virksomhederne allerede ligger inde med. Projektet er med til at understøtte virksomhederne og optimere på det, de har, men også forberede dem til fremtiden,« forklarer Claus Hermansen.

Ny teknologi

Konkret går projektet ind i brug af data til konceptdesign af produkter og services, landbrugsfaglige muligheder, opsamling og tilgængeliggørelse af data, datavalidering og statistik, managementsystemer samt platforme og implementering

»Det er essentielt, at der fortsat er vækst og innovation i agroindustrien for at opretholde erhvervets konkurrenceevne. Brugen af ny teknologi er altafgørende, hvis fødevareklyngen skal nå sin målsætning om klimaneutralitet inden 2050. Her er ingen tvivl om, at brugen og håndteringen af data er alfa og omega – både til optimering, men også rapportering,« fortæller projektleder hos Dansk Agroindustri Mathias Jürgensen.

Projektet er både til gavn for virksomhederne selv, men er også tænkt som et projekt, der skal være med til at drage nogle generelle lærdomme, som kan videreføres til andre virksomheder. Den konkrete viden og oplæg fra projektets temadage deles offentligt på www.agroindustri.dk

»Optimering af lige netop data er rigtig interessant fordi der hele tiden kommer mere og flere krav til data, og til at virksomhederne kan vise deres påvirkning på miljø og klima. Derfor kan projektet også få en afgørende rolle her og nu,« mener Mathias Jürgensen.

Dele viden

Forløbet for de deltagende virksomhederne består af flere dele. Først og fremmest er der arrangeret fem temadage, hvor alle virksomheder deltager og modtager relevante oplæg og kan udveksle erfaringer indbyrdes. Men da virksomhederne selvfølgelig ligger inde med meget forskellige data, er forløbene samtidig også 100% tilpasset til den enkelte virksomhed.

»På den måde får hver virksomhed direkte og konkret sparring til lige præcis det, de har brug for hjælp til,« forklarer Mathias Jürgensen.

Det individuelle forløb foregår sådan, at når virksomhederne har meldt sig til, så bliver de sat i kontakt med Teknologisk Institut. Instituttet afklarer og forventningsafstemmer i forhold til, hvad forretningsmålene er, og hvordan konceptet skal se ud. Dernæst er næste step SEGES, hvor der særligt bliver snakket landbrugsfaglige muligheder og udfordringer ifm. Data. Aarhus Universitet har et tredje tema, hvor der fokuseres på opsamling og tilgængeliggørelse af data. I umiddelbar forlængelse heraf er fjerde temadag, hvor Teknologisk Institut sætter fokus på datavalidering og statistik. Femte temadag fokuserer på, hvordan data kan bruges i diverse landbrugsfaglige platforme og systemer. Sjette og sidste temadag handler om forretningsmæssig og organisatorisk implementering af databaserede ydelser.

»Det er ganske gratis at være med for virksomhederne, da projektet er finansieret af Industriens Fond. Så det eneste, de i virkeligheden skal ligge i projektet er deres egen tid – og så skal de selvfølgelig være indstillet på, at dele deres problematikker, ideer og viden med projektpartnerne,« fortæller Mathias Jürgensen.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Agroindustri, SEGES, Teknologisk Institut og Aarhus Universitet. Det er finansieret af Industriens Fond.

Faktaboks

POWERED BY DATA

  1. ”Vækst i agroindustrien – powered by data” er et to-årigt projekt finansieret af 6,2 mio kroner fra Industriens Fond.
  2. Håndtering og brug af data er alfa og omega for at optimere og øge vækst og innovation i agroindustrien. Det bidrager projektet til. Frisk lærdom fra projektet er offentligt tilgængelig på www.agroindustri.dk
  3. Deltagere: I år deltager 8 virksomheder. Næste år er 12 efter planen med. Interesserede kan melde sig ved at henvende sig til Dansk Agroindustris sekretariat.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle