10 storlandbrug i udlandet: Syv spinder guld, tre hårdt ramt af sygdom

2019 blev et flot år for danske landbrug i Østeuropa - hvis de undgik svinepest

At være svineproducent i udlandet var sidste år en knivskarp balance mellem himmel og helvede. Enten blev der høstet store millionoverskud, eller også kæmpede ejerne med sygdomme i besætningerne.

Det viser en gennemgang af 2019-regnskaberne for de ti største danskejede landbrug i udlandet. Syv præsterede tilsammen et overskud på lige godt en halv mia. kr., mens afrikansk svinepest og andre sygdomme sled hårdt på økonomien i de tre andre.

Det handler om svin

Bortset fra et enkelt af landbrugene er produktionen på ’de ti store’ baseret på målrettet produktion af svin. Undtagelsen er FirstFarms, der både har køer, svin og planteavl.

De ti selskaber driver med en enkelt undtagelse landbrug i Østeuropa i landene Slovakiet (4 landbrug), Rusland (3), Ukraine (3), Rumænien (2), Polen (1), Litauen (1), Ungarn (1) og Tjekkiet (1). Undtagelsen er Scandinavian Farms, der ligger i Kina.

Storebror

Det med afstand største danskejede landbrug i udlandet er Goodvalley. For ottende år i træk landede selskabet sidste år en omsætning på over én mia. kr., og for anden gang rundende omsætningen halvanden mia. kr.

Årets resultat blev et overskud på 188 mio. kr., der skriver sig ind i selskabets historie som det næststørste.

Forklaringerne er bl.a. tilstedeværelsen på 34 svinefarme i tre lande, eget slagteri, og at selskabet har undgået alvorlige sygdomme. Når det gælder 2019-resultatet peger Goodvalleys adm. direktør Hans Henrik Pedersen tillige på en høj produktionseffektivitet, øget salg på tværs af markeder og en høj gennemsnitspris for svinekødet.

Også udsigterne for i år ser ganske lovende ud. I første kvartal producerede Goodvalley 10.000 flere svin end i samme kvartal sidste år. Samtidig var salgsprisen for svinekød i 1. kvartal markant højere end samme kvartal sidste år, nemlig 12,62 kr. pr. kg mod 9,96 kr.

Goodvalley forventer derfor i år en omsætning, der er lidt større end i 2019 og et EBITDA justeret for besætningens værdi, der er markant større end sidste år, nemlig omkring 320-380 mio. kr. sammenlignet med 274 mio. kr. sidste år.

Idavang

På en lige så sikker andenplads målt på omsætning placerer Idavang sig med svineproduktion i Litauen og Rusland.

Idavang leverede sidste år med en omsætning på 826 mio. kr. et næsten historisk godt resultat, der kun er overgået en enkelt gang tidligere. Overskuddet lød på 81 mio. kr., og det er et af de største i selskabets 21-årige historie. Den altoverskyggende forklaring på det flotte 2019-overskud skal findes i en stigende svinepris i Litauen i årets tre sidste kvartaler.

Idavangs produktion af svinekød steg fra 88 mio. kg levende vægt i 2018 til 89 mio. kg sidste år. Det er Idavangs største produktion af svinekød nogen sinde, og forklaringen er, at otte nye stalde blev taget i brug i Luga i Rusland i maj, hvorfra de første slagtesvin blev solgt i august.

Jytte Rosenmaj, der er medejer og medlem af bestyrelsen i Idavang, forventede tidligere i år en stigning i selskabets EBITDA–resultat i 2020, men siger nu, at »markant faldende priser på svinekød i de sidste par måneder gør det svært at udtale sig om 2020«.

Stort plus i Rumænien

Længere mod syd i Rumænien snupper landbruget DCH International tredjepladsen målt på omsætning med 682 mio. kr. Selskabet, der også går under navnet Premium Porc Group, er dermed tæt på at bide Idavang i haserne målt på omsætning.

Når det gælder årets resultat, ligger DCH International markant foran Idavang med et overskud på 111 mio. kr. En del af forklaringen på det fine resultat er, at den gennemsnitlige svinepris i 2019 var 12,15 kr. pr. kg slagtet vægt, 15 procent højere end året før.

Overskuddet imponerer end-nu mere, når det ses i lyset af, at landbruget i både 2018 og 2019 var ramt af svinepest. Selskabets adm. direktør Lars V. Drescher, DCH, vurderer, at svinepest påvirkede 2019-resultatet med et minus på cirka 60-65 mio. kr.

For 2020 spår Lars V. Drescher også et godt resultat. Det sker med udgangspunkt i et fantastisk 1. kvartal med en meget høj svinepris og et andet kvartal, der er vendt rundt på grund af corona.

»Hvordan det kommer til at gå i år, afhænger meget af, om der kommer ro på slagterisituationen. Det er svært at spå om, hvordan det kommer til at gå et halvt år ude i fremtiden, og i år er det virkelig svært. Med det forbehold vil jeg godt sige, at jeg har gode forventninger til 2020«, siger Lars V. Drescher.

Faktaboks

Sådan har vi gjort

  • Sammenligningen omfatter selskaber, der driver landbrug uden for Danmark, og som er registreret som selskab i Danmark.
  • Undersøgelsen omfatter selskabernes 2018- og 2019-regnskaber.
  • Landbrugene er udvalgt efter omsætningens størrelse i 2019 og 2018, hvis 2019-regnskabet ikke er aflagt.
  • Selskaber, der ikke opgiver omsætning, er udvalgt efter resultat før skat i 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle