140 nye kostalde bygget i 2008

AMS er næsten enerådende som malkesystem i nye kostalde

2008 bød på et sandt boom i nye, renoverede og udvidede kvægstalde. I alt blev der bygget og taget cirka 140 ny stalde til malkekøer i brug, mens cirka 180 kostalde blev renoveret og udvidet. 50.000 malkekøer fik hermed nye omgivelser i løbet af 2008, fremgår det af en opgørelse fra Dansk Kvæg.

Man skal tilbage til 2004 for at finde et højere antal nye kostalde - da var det tæt på 200. I 2005 og 2006 var antallet af nye stalde under 100, og da var der stort set ingen renoveringer.

De 140 nye stalde vurderes i gennemsnit at ligge på 250 til 300 malkekøer.

Alle staldene er indrettet med sengebåse, og i omkring to tredjedele af staldene ligger der en madras i båsene, mens den sidste tredjedel har sand i sengebåsene.

Cirka to tredjedele af staldene er med fast gulv eller præfabrikeret gulv med dræn, mens en tredjedel er med spaltegulv. Men de valgte gulvtyper er meget påvirket af miljøkravene, påpeger konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Dansk Kvæg, der har lavet opgørelsen.

Den helt store udvikling er sket med hensyn til malkning. I de 140 nye stalde er der således installeret automatiske malkesystemer, AMS, i 80 til 90 procent. Malkestaldene fordeler sig nogenlunde halvt af hver mellem malkekarruseller og parallelstalde, mens sildebensmalkestalden næsten helt er røget ud.

"Tendensen er, at det er først, når der bliver bygget stalde til over 400 køer, at man overvejer at bygge karrusel eller parallelmalkestald frem for AMS," siger Vibeke Fladkjær Nielsen.

Stalde til kalve

Det er ikke kun malkekøerne der har fået nye omgivelser, for interessen for stalde til kalve og ungdyr har også været stigende. Således blev der i 2008 bygget cirka 60 stalde alene til ungdyr, og mange ungdyr flyttede ind i eksisterende kostalde.

Finanskrisen gør det lidt svært at forudsige, hvad der sker i 2009.

"Vi forventer at se flere ansigtsløftninger til eksisterende stalde i form af klovvaskere, nye madrasser med videre, men et begrænset antal nye stalde," siger Vibeke Fladkjær Nielsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle