150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling

Ny pulje skal sætte gang i jordfordeling, der gavner natur, miljø og klima.

Når staten skal gennemføre projekter, der gavner natur, miljø og klima, skal landmænd som regel afgive jord. Erstatningsjord kan komme på tale, og dermed går der gang i jordfordeling. I tørkepakken er der afsat 150 mio. kr. til det formål fra 2019 til 2022.

Jordfordelingsfondens formål er primært gennem køb og salg af jorde at gennemføre multifunktionel jordfordeling, som sammentænker landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, klimagasreduktion, klimatilpasning, ammoniakudfordring, kvælstofreduktion, friluftsliv samt landdistriktsudvikling.

De 150 mio. kr. skal ikke blot dække omkostningerne ved jordfordeling, altså tinglysning, konsulenter med mere, men også, at staten opkøber noget jord, der ikke kommer i omdrift igen for omgivelsernes skyld. Det kan for eksempel være lavbundsjorde. Udtagning af disse kan gavne både klima, miljø og biodiversitet på en gang. Deraf ordet multifunktionel jordfordeling.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle