200 mio. kr. skal vende tilbagegangen i slagtesvin

Danish Crown er klar til at smide 200 mio. kr. i lån ud til staldbyggerier for at få vendt nedgangen i slagtninger. Tiltaget er især målrettet dem, der har projekter klar.

Danish Crown tager nu nye, mere hårdtslående midler i brug i kampen for at vende tilbagegangen i deres hjemlige slagtninger.

Bevæbnet med 200 mio. kr. i lån skal Ejerservice i slagteriselskabet nu hjælpe med at få realiseret en længere række af de skuffeprojekter, som de danske svineproducenter har liggende uforløst på kontorerne.

Initiativet skal hurtigst muligt skabe stipladser til i alt 1,2 mio. nye slagtesvin.

For at sætte det tal i relief, tabte Danish Crown alene 731.000 slagtesvin fra 17/18 til 18/19, viser beregninger som LandbrugsAvisen har foretaget på slagtetallene fra de danske slagterier.

Danish Crowns egne tal viser en tilbagegang i seneste regnskabsår på 6,4 procent, mål i antal andelshaverkilo.

En seriøs udfordring for selskabet, der lige nu kører med dyre procenter i uudnyttet kapacitet på slagterierne, mens der omvendt er brølende efterspørgsel på grisekød og høje noteringer, og der hvert år slås rekord i antallet af grise, der passerer den danske grænse på vej sydpå mod opfedning i Tyskland eller Polen.

Lånetilsagn: Klar, parat, byg!

Hvor moderniseringsstøtteordningen i de seneste år har fået kritik for, at en del af de projekter, der får tilsagn, ender med ikke at blive realiseret - eller ligger i skuffen i flere år, før der bliver sat spær og lagt tag - er Danish Crowns tiltag rettet mod den korte bane.

Tanken er at få pengene ud at arbejde hurtigst muligt, melder ejerservice-direktør Nicolaj Nørgaard.

Derfor er der sat en grænse, fra tilsagnet er givet, på maks et halvt år, til byggeriet skal være i gang.

»Vi ved, at der er en del landmænd, der står med projekter, klar til at bygge, men som lige mangler det sidste. Der er en del projekter, der har fået tilskud via moderniseringsstøtteordningen, som stadig ikke er aktiveret. Det kan være, at vores tiltag kan være med til, at de landmænd kommer i gang og når i mål«, siger han.

Med en sats på 650 kr. pr. stiplads vil de fleste kunne få finansieret op mod 25 procent af byggeriet. Lånet ydes p.t. til en rente på 4 procent årligt - og betales tilbage ved træk i restbetalingen over formentlig to år.

Eneste sikkerhed, som Danish Crown skal have, er transport i restbetalingen.

»Ejerens finansielle samarbejdspartner skal acceptere, at Danish Crown har transport i de penge. Så den afklaring skal laves med banken«, påpeger Nicolaj Nørgaard, der også erkender, at går ejeren konkurs, vil Danish Crown have tabt udlånet, idet man står yderst i rækken af kreditorer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle