25 års jubilæum

25 Christian Børsting, centerleder på Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC, har nu i 25 år haft sit virke ved Forskningscenter Foulum, hvor han har arbejdet med forskning i kvæg og pelsdyr.

Han har siden 2002 været ansat som centerleder på Kvægbrugets Forsøgscenter, der drives i et samspil mellem Landbrug & Fødevarer, Kvæg, og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF, i Foulum.

Det hele startede tilbage i 1986, hvor Christian Børsting var ph.d.-studerende ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU Life) og havde sit arbejdssted i Foulum i forbindelse med ph.d.-studiet i kvægernæring. Efter at ph.d.-graden kom i hus i 1989, arbejdede han i 10 år med fysiologi og ernæring inden for pelsdyr. Senere kom han til at beskæftige sig med myndighedsberedskab på miljøområdet.

I 2002 blev Christian Børsting tilbudt at stå i spidsen for kvægbrugets eget forsøgscenter, KFC.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle