250 år er gået: Festskrift for fremtiden

Et stort jubilæum bliver fejret i næste uge. I forbindelse med jubilæet udgiver Selskabet et festskrift om fremtidens samfundsudvikling i Danmark. Festskriftet indeholder bidrag fra en række markante personer inden for landbrugs- og samfundsforhold.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab fejrer på tirsdag sit 250-års jubilæum. Det foregår på Axelborg med Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der som siddende regent er protektor for selskabet. På dagen vil Tivoligarden spille til velkomsten, hvorefter der vil være taler og et musikalsk indslag fra Københavns Drengekor. I anledning af jubilæet har Landhusholdningsselskabet frabedt sig gaver og i stedet startet en jubilæumsindsamling af midler, der skal bruges til indkøb af et digitalt informationsværktøj til Det Grønne Museum på Gl. Estrup på Djursland. Museet giver bl.a. de besøgende mulighed for at opleve udviklingen inden for dansk landbrug og fødevareproduktion gennem tiderne. Siden 1769 har Landhusholdningsselskabet arbejdet med at formidle viden fra forskningsinstitutioner til jordbruget og skabt debatter om aktuelle emner i erhverv og samfund som eksempelvis bæredygtig fødevarefremstilling. Selskabet udgiver bl.a. et tidsskrift hvert kvartal og holder årligt en række debatskabende seminarer.

Og selskabet udgiver et festskrift, der under titlen »Samfundsudviklingen på langt sigt: Vore børnebørns verden«, forsøger at skue fremad og give bud på fremtidsudsigterne for samfundet, fødevaresektoren og for landbruget. Bidragsyderne til de 18 bidrag tæller bl.a. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, Ole Wæver, professor i international politik, Frederik Lüttichau, formand for Landhusholdningsselskabet, og Bent Claudi Lassen, tidligere bestyrelsesformand i Danish Crown og 1. vicepræsident i Landbrugsraadet

Muligheder - for en pris

Over ni sider giver Bent Claudi Lassen på baggrund af sit mangeårige engagement i andelsselskaberne sit bud på globale tendenser, der vil påvirke og udfordre andelsvirksomhederne i fremtiden. Konklusionen er, at fordelene og mulighederne bl.a. ligger i sporbarhed, sikkerhed og teknologi, men at det kræver en række investeringer og indsatser på nøglepunkter.

Tendenserne og fordelene analyseres metodisk, mens konklusionerne peger på konkrete punkter og giver bud på hvad der skal gøres, for at andelsselskaberne om 20-50 år stadig vil kunne levere en konkurrencedygtig indtjening samtidig med at omsætningen og indtjeningen til Danmark kan fordobles.

Varierede bidrag

Bidragene kommer vidt omkring på de godt 200 sider. Fra selskabets historie over EU på sigt til fremtidens kost, international politik og dyrerettigheder. Af de 18 bidrag er kun ét historisk og opsummerer Landhusholdningsselskabetss nu 250 år lange historie.

De resterende 17 ser alle fremad, og forsøger med kvalificerede bud at tegne et billede af landbruget og samfundets vilkår "på længere sigt end vi normalt gør", som præsident Frederik Lüttichau skriver i sit bidrag. Og da man forsøger at tegne et billede af fremtiden, er bidragsyderne velvalgte. Alle er de eksperter, enten med en universitetsgrad eller mangeårig erfaring, og med hver deres bidrag er de med til at bygge festskriftet op til det fremtidsbillede det er.

Festskriftet udgives som et særnummer af »Tidsskrift for Landøkonomi«, som selskabet har udgivet i 205 år.

Det trykkes i 2000 eksemplarer, udsendes til selskabets medlemmer, og uddeles på jubilæumsdagen.

Faktaboks

Det Kongelige Danske 
Landhusholdningsselskab

  • Grundlagt 1769 og fylder 250 år i år.
  • Jubilæet holdes på Axelborg kl. 11.00-15.00 29. januar.
  • Dronningen er protektor for selskabet og vil deltage i fejringen.
  • Der vil desuden være taler, musik og sang.
  • Selskabet vil også uddele sin fornemste hædersbevisning ’Sølvbægeret’.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle