250 kr. mere pr. ko til el og vand

Ny FarmTest af el- og vandforbrug ved AMS viser stor forskel mellem de forskellige anlæg. Men også en bemærkelsesværdig forskel inden for samme type AMS, der tyder på manglende kapacitetsudnyttelse eller behov for servicetjek.

Cirka 250 kr. pr. ko pr. år.

Det er forskellen på udgiften til vand- og elforbrug mellem de AMS-anlæg, der er på markedet, viser Dansk Kvægs nyeste FarmTest, »El- og vandforbrug ved AMS«.

De årlige el- og vandomkostninger pr. ko ved 2,5 malkninger i døgnet varierer således fra 247,75 kr. til 492,76 kr. på fem forskellige AMS¿er, der er testet på syv ejendomme.

Malkerobotterne, der indgår i testen, er SAC RDS Futureline, Lely Astronaut A3, DeLaval VMS, Agripartner Merlin og GEA WestfaliaSurge Titan.

Astronaut A3 kommer ud med det laveste forbrug til el og vand på 247,75 kr., mens Titan tegner det andet yderpunkt på 492,76 kr. Herimellem ligger så RDS Futureline med 318,61 kr., VMS med 381,72 kr. og Merlin med 484,02 kr.

Målingerne på Titan er foretaget i en økologisk besætning i sommerperioden, hvor køerne har været på græs, og der derfor ikke har været den søgning til AMS¿en, som kan forventes i vinterperioden.

Krav til firmaerne

Konsulent Morten Lindgaard Jensen, Dansk Kvæg, der har lavet testen, mener ikke, at resultaterne i første række skal bruges til at vælge mellem de forskellige AMS-fabrikater.

»Det er nok også for meget et temperament-spørgsmål. Men resultaterne kan bruges til at holde firmaerne op på det vand- og elforbrug, der kan opnås,« mener han.

Firmaerne har haft mulighed for at forberede anlæggene til testen, og det forpligter i forhold til de opnåede resultater, påpeges det.

El- og vandmålere

FarmTesten anbefaler, at der installeres el- og vandmålere, så der kan stilles krav til firmaerne om, at serviceeftersyn dokumenterer, at forbruget er tjekket og lever op til de forbrug, der er opnået i testen.

El- og vandmålere til to AMS¿er kan installeres for cirka 16.000 kr., og det er en investering, der hurtigt kan tjenes ind.

Forskellen i elforbrug på de testede AMS¿er ligger på cirka 250 kWh pr. ko pr. år, og det er en merudgift på cirka 200 kr. pr. ko ved en elpris på 80 øre pr. kWh. Inden for samme anlæg blev der målt forskelle på mellem 10 og 30 procent, og det taler for bedre kapacitetsudnyttelse på anlæg med højt elforbrug, eller at de energikrævende installationer trænger til et servicetjek.

Vandforbruget varierer meget fra AMS til AMS, og forskellen mellem det højeste og laveste vandforbrug, der blev målt, er cirka fire m3 pr. ko pr. år. I en besætning med to robotter og cirka 130 køer stiller det krav til opbevaring og udbringning af 520 m3 vand årligt. Det er en øget omkostning på 15.600 kr. om året, og hertil kommer prisen på vandet, som kan variere meget. Sættes den til fem kr. pr. m3, øges omkostningen til 18.200 kr.

Hele FarmTesten kan ses på www.FarmTest.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle