300 kg mælk mere ved at fodre hver ko for sig

Der er et stort potentiale ved at fodre køerne individuelt med kraftfoder. Derfor sættes et nyt forsøg nu i gang.

Hvis koen får lige præcis den mængde kraftfoder, den har brug for, på lige præcis det tidspunkt i laktationen den er i, giver den sandsynligvis mere mælk.

Potentialet er op til 300 kg mælk mere om året, vurderer forskere på Dansk Kvægforskningscenter, som nu sætter et forsøg med individuel kraftfoder-tildeling i værk.

Forsøget er særlig interessant for den fjerdedel af malkekvægsbesætningerne, der har malkerobotter. Her fodres i forvejen med kraftfoder i malkerobotten.

En lille del af besætningerne bruger også kraftfoderautomater.

Tre faser

Forsøget er opdelt i tre dele, hvor man først undersøger, hvordan koen umiddelbart reagerer på ændringer i tildelingen af kraftfoder.

Derefter kommer den spændende del, hvor kraftfoderet tildeles efter koens ydelse - og efter hvor meget grovfoder, den har ædt.

Endelig undersøges virkningen af en individuel kraftfoderstrategi på køernes ydelse, foderoptagelse, vægtændring og huld. Ligeledes undersøges virkningen på køernes adfærd, herunder besøgsfrekvens i robotten, aktivitet, æde- og hvileadfærd. Selvfølgelig undersøges dyrevelfærden også. Man forventer en øget velfærd hos den enkelte ko.

Foruden en øget mælkeproduktion ventes det også, at foderudnyttelsen stiger, hvilket er til gavn for miljøpåvirkningen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle