300 til Kartoffeldag i Billund

Tæt på 300 landmænd og kartoffelfolk trodsede regnen og mødte op til den årlige Kartoffeldag i Billund, der bød på forsøg med bejdsning og ukrudtsbekæmpelse, ny viden om gødskning, nye sorter og masser af maskiner til kartofler.

Der var især fokus på mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse af kartofler på Kartoffeldagen i Billund, fortæller planteavlskonsulent Niels Uth fra Jysk LandbrugsRådgivning, der var en af arrangørerne. Han glæder sig over det store fremmøde.

»Generelt er mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler ikke noget problem, men det er mere tidskrævende. Men på Kartoffeldagen var der en radrenser, der kunne tage 12 rækker ad gangen. Og så begynder radrensning at være næsten lige så hurtig som sprøjtning,« fortæller han.

Flere nye ukrudtsmidler viste god effekt i forsøgene. Men også meget lave doser af ukrudtsmidlet MCPA, som bl.a. er rigtig god mod hvidmelet gåsefod og flere andre sent fremspirede ukrudtsarter, som Titus ikke er så stærk på, indgik i forsøgene.

»Lave doser af MCPA så generelt godt ud og vil være rart at have i baghånden i kartofler. Men vi ved endnu ikke, om kartoffelknoldene kan tåle det. Og så er det jo ikke tilladt i dag,« pointerer Niels Uth.

Nye muligheder for gødskning

Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret, fortalte om nye muligheder for gødskning af kartofler. Og han lagde især vægt på nitrifikationshæmmere og udvikling af bladanalyser.

»Jeg fremviste forsøg, der afprøver to typer nitrifikationshæmmere sammenlignet med delt gødskning af 120 og 160 kg N. Nitrifikationshæmmere forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat i jorden, så det bliver nemmere for planten at optage kvælstof samtidig med, at udvaskningen er mindre. Umiddelbart var der ingen synlig effekt på kartoffeltoppen i forsøget, men der er ikke altid sammenhæng til knoldene, så vi må vente på udbyttet,« siger han.

Også gødskning ud fra bladanalyser var der stor interesse for. Lars Bødker ser et stort potentiale i behovsbestemt eftergødskning gennem vækstsæsonen, i takt med at bladanalyser bliver billigere og hurtigere, så de forskellige kartoffeltyper yder optimalt.

»Men vi mangler at få styr på, hvilken plantedel der skal analyseres på, det optimale indhold af mikro- og makronæringsstof i forskellige sorter, og hvordan næringsstofferne bedst kan tilføres. Før det er på plads, giver det ikke mening at lave bladanalyser. Så det sætter vi fokus på. Heldigvis er der mange erfaringer i udlandet,« siger Lars Bødker.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle