3.000 kr. for kontrol

Det er omkostninger til transport, forberedelse og administration der gør, at f.eks. ægpakkerier må slippe 480 kr. pr. påbegyndte kvarter for kontrol foretaget af Fødevarestyrelsen.

Af Birthe Boye Vestergaard

Som ejer af et ægpakkeri (og andre fødevareengrosvirksomheder) skal man punge ud med 3.230 kr. for at have besøg af Fødevarestyrelsen for ordinær kontrol. Det er vel at mærke, hvis tilsynet tager halvanden time, der er standardtiden for tilsyn i ægpakkerier ved et såkaldt ukompliceret tilsyn.

Det koster 480 kr. for hvert kvarter, der er taget hul på, hvor styrelsen er til stede i virksomheden. Dertil kommer et grundgebyr på 350 kr.

Prisen er for høj, mener landmand Niels Boddum. Han har, i forbindelse med en anden klage omtalt i avisen, givet sin holdning til udtryk i et klagebrev til Fødevarestyrelsen. Niels Boddum driver et mindre landbrug på 12 hektar; han producerer, pakker og sælger selv sine æg fra sine 1.800 høns.

Gebyr dækker alle omkostninger

Prisen er fastsat, så den svarer til de omkostninger, der er i forbindelse med kontrollen, forklarer specialkonsulent Jacob Hørslev Christiansen, Fødevarestyrelsens økonomiafdeling.

Han siger, at taksten umiddelbart virker meget høj, men at der er en forklaring.

»Gebyrerne skal i henhold til statens regler dække alle omkostninger forbundet med kontrollen. Vi skal også køre derud (transportomkostninger), forberede og efterbehandle kontrollen i virksomheden, og derudover dækker gebyrerne overheadomkostninger til f.eks. husleje, ledelse og administration,« siger Jacob Hørslev Christiansen.

Varierende priser

I 2009 lå kvartersatsen på 322 kr. Året efter steg den til 518 kr., og i 2011 faldt prisen så til 480 kr.

»I tidligere tider var priserne fastsat for lavt, så gebyrerne utilsigtet gav underskud. Så blev det budgetteret til 518 kr., men da viste regnskabet, at det var lidt for højt. Vi skal justere løbende for at sikre, at vi hverken opkræver mere eller mindre end det, kontrollen koster,« siger Jacob Hørslev Christiansen.

Om prisen bliver ændret i år er ikke til at sige endnu, da det kommer an på, om der bliver underskud eller overskud for året, der gik.

Der er 31 autoriserede ægpakkerier i Danmark. De to største ægpakkerier, DanÆg og Hedegaard Foods, står for 85-90 pct. af den samlede produktion i Danmark, vurderer Mie Nielsen Blom, chefkonsulent i afdelingen Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold, L&F.

bbv@landbrugsavisen.dk

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle