375 har endnu ikke fået MVJ-tilskuddet for 2007

Ring og få en forklaring, lyder det fra FødevareErhverv.

Landmand Jens Klausen fra Viborg-egnen savner sin MVJ-støtte for 2007 på 130.000 kr. Det har han gjort i mange måneder.

I hans kontrakt står, at støtten udbetales mellem 1. september og 30. november 2007. Senere er fristen lavet om til 31. januar i år, men her midt i juli har han stadig ikke fået pengene.

"Jeg kan ikke være tilfreds med, at jeg ingen besked får," siger Jens Klausen. De 130.000 kr. udgør en stor andel af hans indtægt som pensionist. Han har rykket for pengene flere gange siden april, men har ved telefonisk henvendelse kun fået at vide, at man ser på sagen, og at pengene vil komme ret snart.

Samme procedure har Anders Aage Laier, planteavlskonsulent i LandboMidtØst, været igennem på Jens Klausens vegne uden at komme videre. Han kender flere lignende eksempler og nævner, at landmænd til ham har sagt, at de overvejer, om de vil fortsætte i ordningen, når der er usikkehed om udbetalingen.

De arealer der er søgt MVJ-støtte til i Jens Klausens tilfælde er lejet ud, 25 hektar markjord og 15 hektar overdrev og bakker. Det er lejeren der har søgt støtten, og aftalen var, at Jens Klausen skulle have pengene, når lejeren fik udbetalt støtten.

375 mangler MVJ-støtten

Jens Klausen er ikke alene om at mangle MVJ-støtte. Han deler skæbne med 374 andre ansøgere af MVJ-støtte.

Kresten Skrumsager, sektionsleder for miljøkontoret FødevareErhverv i Tønder, oplyser, at der er en rest af ansøgninger, man endnu arbejder med.

Fem procent af de 9.000 MVJ-ansøgninger for 2007 er udtaget til kontrol, og rapporterne skal behandles, før der kan ske udbetaling, ligesom det skal kontrolleres, om der er fuld overensstemmelse mellem arealerne i de forskellige ordninger, eksempelvis hektartilskud og MVJ-tilskud. Også vanskeligheder i forbindelse med, at to landmænd har søgt tilskud til samme areal, har givet brok, oplyser Kresten Skrumsager.

Dertil har miljøkontoret døjet med tekniske problemer, og det har voldt vanskeligheder at samkøre de tidligere amters administration af MVJ-ordningen med miljøkontorets, hvor sagerne nu behandles.

"Ansøgere, der ikke har fået deres MVJ-støtte, er velkomne til at henvende sig og få opklaret, om der er en eller anden speciel grund til, at deres sag er kørt i kage," lyder det velvillige svar fra Kresten Skrumsager.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle