38,8 mio. kr. afsat til skovrejsning i år

Den store pulje øger sandsynligheden for at få tilsagn til skovrejsningsstøtte i år.

I år er sidste chance for tilskud med det gamle landdistriktsprogram, hvor en pulje penge er øremærket til skovrejsning. Jordejere, der overvejer at etablere egen skov, skal derfor nu overveje, om de vil søge tilskud under de gamle regler.

Der er ansøgningsfrist for skovrejsning i perioden 01. marts til 15. april 2015.

Der er i år afsat ekstra mange til skovrejsning.

Puljen er i år på 38,8 mio. kr., og det er væsentligt mere end sidste år, hvor Naturstyrelsen gav tilsagn på 11,8 mio. kr. til skovrejsningsprojekter. Støtten har medvirket til at give danskerne omkring 350 hektar skov mere i 2014.

Da støttemidlerne delvist kommer fra EU, bliver der fra næste år ændret i muligheden for at få støtte til skovrejsning.

Myndighederne indfører nu et pointsystem på basis af nogle fastsatte prioriteringskriterier. Fremtidige skovejere skal opnå et vist antal point for at komme i betragtning til at modtage skovrejsningsstøtte og for at deres projekt prioriteres.

Naturstyrelsen forventer, at den samlede sum til skovrejsningsprojekter kan blive skåret markant, så der bliver færre penge at fordele og dermed er der risiko for, at nogle ansøgere vil få et afslag.

Desuden er der lempet på kravene til skovenes størrelse, så det nu i flere tilfælde end tidligere er muligt at modtage støtte ned til 2 hektar.

Lempelsen og den store pulje penge vil betyde, at sandsynligheden for at få tilsagn til skovrejsningsstøtte i år er meget stor.

Faktaboks

Skovrejsning

  • Nye regler til næste år
  • Ansøgningsfrist 01. marts til 15. april
  • 38,8 mio. kr. til skovrejsning i år
  • 11,8 mio. kr. sidste år
  • 350 hektar skov mere i 2014
  • Støtte ned til 2 hektar

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle