40 Sølvmedalje for dygtig og trofast arbejde

Inger Mikkelsen, sekretær i Landbrug & Fødevarer, har fået Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste. Medaljen blev overrakt af formand for L&F’s tolvmandssektion Frederik Lüttichau i forbindelse med Inger Mikkelsens 40 års jubilæum. Inger Mikkelsen startede som sekretær i Tolvmandsforeningerne og sidder i dag med Tolvmandssektionen, Frøsektionen og Danske Vandløb.

Sølvmedaljen for lang og tro tjeneste tildeles efter indstilling af en landboforening, familielandbrugsforening eller af en brancheorganisation til medarbejdere inden for jordbruget, der har vist særlige evner og flid i et eller flere til landbrug, havebrug, skovbrug og maskinstation hørende fag samt medarbejdere på rådgivningskontorer, der arbejder for de omtalte grupper, og som alle har præsteret lang og tro tjeneste – gennem mindst 25 år. Medaljen blev indstiftet i begyndelsen af 1800-tallet.

lft

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle