70 millioner på vej til skovrejsning i hele landet

Puljen til støtte til skovrejsning er 20 mio. kr. større i år end sidste år.

I år er det muligt at få op til 32.000 kr. pr. hektar til plantning af skov på privatejet landbrugsjord.

Der er sat 70 mio. kr. af til formålet. Det er 20 mio. kr. mere end sidste år, og mens mange landmænd ikke kunne få tilskud sidste år, fordi arealerne lå uden for såkaldt ’kystvands-opland med behov for kvælstofreduktion’, vurderes det i år, at de ekstra millioner betyder, at landbrugsjord over det meste af Danmark kan få tilskud.

Det fortæller skovfoged Mario Heuser fra Skovdyrkerne.

Flere får tilskud i år

Samtidig med tilskuddet på op til 32.000 kr. kan man fortsat få EUs hektarstøtte på cirka 1.800 kr. pr. hektar. Hvis arealet ikke ligger i et ’kystvandsopland med behov for kvælstofreduktion’, kan man dog kun få grundtilskuddet i fem år.

»De mange ekstra millioner kr., der er sat af til skovrejsning i år, betyder, at langt flere landbrug kan få tilskud til skovrejsning«, siger Mario Heuser.

Mens der sidste år var 279 landmænd, der søgte om tilskud, og 266, der fik, bliver tallet i år formentlig en hel del større.

Frist 20 september

Fristen for at søge tilskuddet et sat til 20. september i år.

»Selv om fristen for ansøgning først er i september, er det en rigtig god idé at begynde at forberede ansøgningen allerede nu, fordi den skal godkendes i den lokale kommune, før den kan sendes ind til Landbrugsstyrelsen,« siger Mario Heuser.

Typisk koster skovrejsning på en hektar landbrugsjord et sted mellem 30.000 og 50.000 kr. pr. hektar før tilskud, fortæller Mario Heuser.

»Det beløb vil de allerfleste kunne få plantet skov for. Når beløbet varierer så meget, er det, fordi prisen afhænger af det samlede areals størrelse og tilgængelighed, af plantevalget, og af om der er behov for at sætte hegn for at beskytte mod vildt«, siger han.

Til vildthegn får man tilskud på 15 kr. pr. meter.

Bliver til fredskov

For at få støtte til skovrejsning er der et krav om, at skoven skal dyrkes uden brug af pesticider. Det betyder, at ukrudtet skal renses væk mekanisk.

Desuden pålægges arealet fredskovsligt, og det kan derfor ikke blive landbrugsjord igen.

Faktaboks

Tilskud til skov:

  • Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud til skovrejsning. 
  • Tilskuddet afhænger af, hvordan skoven etableres, og i hvilket område den ligger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle