Man kan reducere tabet af metan, lattergas og CO2 med 40-50 kg CO2-ækvivalenter pr. ton gylle, man laver biogas af. Det svarer til cirka 750 kg CO2 pr. DE eller cirka 1.050 kg pr. hektar når man har 1,4 DE pr. hektar. Biogasproduktion alene baseret på gylle er ikke relevant, og tilsætning af slagteriaffald ikke acceptabel. Det største potentiale ligger i at supplere med fiberfraktion fra separeret gylle.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle