Afgræsning og sommertid

Af Kirstine Flintholm Jørgensen, Velas Økologi

Maj måned har været ekstrem både mht. kolde nætter over en meget lang periode og en længere periode uden regn. Det har medført, at græssets vækst har været en del lavere og uden den eksplosive vækst, som normalt forekommer i maj måned. Mange besætninger har derfor været nødt til at fodre tæt på vinterniveau for undgå en reduktion i mælkeydelsen og for at skåne markerne for dødbidning, som trækker genvæksten i langdrag.

Proteinindholdet i græsset har været lavere end normalt. Det skyldes, at det kolde vejr har sænket kvælstofomsætningen i jorden. Kløver kommer også først for alvor i gang nu, og det vil øge proteinindholdet, så der formentligt kan spares lidt fremadrettet på proteintilskudsfoderet.

Med varmen kommer varmestress

En højtydende ko får hurtigt varmestress, når temperaturen stiger. Det ses ved, at foderoptagelsen, ydelsen og fedtprocenten falder, mens celletallet stiger. Dyrene virker dvaske, trækker vejret hyppigere, står mere op og savler.

På længere sigt giver varmestress også dårligere resultater mht. reproduktion, og køernes immunforsvar kan svækkes, så der er masser af gode grunde til at gøre en ekstra indsats for at mindske det.

Da køerne skal på græs seks af dagens lyse timer, kan det for nogle være en idé at sørge for, at de kommer ud tidligt om morgenen og/eller senere på aftenen, så de er på stald midt på dagen, hvor det er varmest. En forudsætning for, at det fungerer, er, at der er godt med luft og plads i stalden samt ventilation og evt. mulighed for overbrusning.

Køerne æder mindre græs, når de er ude i varmen. Der bør derfor løbende justeres i foderrationen, så de får energi nok. Det vil også være en god idé at øge salttildelingen, da behovet øges. Det kan enten være med fodersalt eller natriumbikarbonat, som økologerne godt må anvende. Hold også øje med, om fuldfoderet tager varme, for så bør der sættes ind, f.eks. med hyppigere blanding og tilførsel af virkestoffer, som kan øge fuldfoderets holdbarhed. Sørg for at tjekke, om det er et middel, som må anvendes af økologer.

Rigeligt vand

Der er brug for rigeligt vand! Normalt er vandbehovet ca. 3 gange koens ydelse, men på varme dage er det ca. 5 gange ydelsen. Derfor er det vigtigt at sikre, at køerne har let adgang til rent drikkevand, også når de er ude på græs. Som anbefaling bør der være 10 cm drikkeplads pr. ko i åbne vandtrug. En gennemgang af vandforhold og vandforbrug kan være godt givet ud.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle