Afregning falder med 50 mio kroner

Ændringer i de matematiske modeller bag beregningen af kødprocenten betyder et fald på cirka 0,3 kødprocentenheder på landsplan.

Besætninger, der i dag har mange grise med både høj vægt og høj kødprocent, vil fra 2. marts blive vurderet lidt ringere. Fra den dato sker der en justering af de beregninger, som kødprocenten beregnes på baggrund af.

»Vi forventer landsgennemsnittet vil falde med 0,3 enheder, men faldet vil ikke være jævnt fordelt,« oplyser chefinspektør Jesper Larsen, Klassificeringskontrollen.

Da hver enhed afregnes med 10 øre pr. kg, svarer et fald på 0,3 enheder til, at afregningen falder med cirka 2,50 kr. pr. slagtesvin eller omkring 50 mio. kr. på landsplan.

Generelt vil grise med lav vægt blive vurderet til en højere kødprocent efter det nye system. Grise som i dag slagtes mellem 75 og 80 kg og har en kødprocent på 60 vil efter det nye system vise en kødprocent på 60,4.

Modsat vil grise der i dag har en høj kødprocent og slagtes ved en vægt mellem 90 og 95 kg miste op til én kødprocentenhed.

»For hovedparten af producenterne, der leverer grise mellem 80 og 85 kg med en kødprocent omkring 60, vil forskellen dog være beskeden,« siger Jesper Larsen.

Han forventer, at den samlede effekt på landsplan vil være et fald på omkring 0,3 kødprocentenheder.

Genetisk udvikling

Grisenes genetiske udvikling og dermed sammensætning af kød, fedt, organer, etc. ændres over tid. Derfor er det med mellemrum nødvendigt at tilpasse de matematiske ligninger, så de passer til nutidens grise. Sidste gang der skete ændringer var for 12 år siden.

»Men tilpasningerne er også nødvendige, for at nye typer af måleudstyr kan benyttes på danske slagterier,« siger Jesper Larsen, Klassificeringskontrollen.

Reglerne for vejningen af slagtesvin er underlagt EU-regler, men de ændres ikke ved denne lejlighed, oplyser Jesper Larsen.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle