Afrikansk svinepest kan løfte fødevarepriserne

Omfanget af den frygtede afrikanske svinepest vokser.

Af Frank Øland, cheføkonom og områdedirektør, L&F

Omfanget af afrikansk svinepest i Kina er nu så stort, at det kan løfte prisen på ikke alene grisekød, men også på andre kødtyper som fjerkræ og oksekød. Det kan måske endda påvirke prisen på fødevarer i endnu mere bred forstand.

Grisebestanden i Kina var i april 20,8 pct. lavere end året før ifølge det kinesiske landbrugsministerium.

Bare i løbet af den seneste måned – fra marts til april – faldt bestanden med hele 2,9 pct. Da der er omkring 25 millioner baggårdsbesætninger i Kina, er der en betydelig usikkerhed omkring den faktiske reduktion i produktionen.

Alle er ramt

Faktum er dog, at alle provinser og administrative enheder er ramt. Sygdommen har også spredt sig til Vietnam, Cambodia og Mongoliet. Vurderingerne af omfanget for Kinas produktion af grisekød svinger en del. Rabobank skønner, at produktionen vil falde med 25-35 pct. i 2019. Da Kina står for næsten halvdelen af verdens produktion af grisekød, er det selvsagt meget voldsomt. Det ses da også i de globale grisepriser, der i de seneste måneder er blevet presset betydeligt i vejret.

 

Stor usikkerhed

Der er også stor usikkerhed om, hvornår griseproduktionen i Kina kan normaliseres igen.

Det ser ud til, at sygdommen er ude af kontrol, og at der kan gå flere år, før den kinesiske svineproduktion igen er tilbage på et normalt niveau.

Tabet af produktion er så stort, at øget import ikke kan opveje herfor.

Andre kødtyper

Forbrugerne vil i mellemtiden substituere en del af det normale forbrug af grisekød med andre kødtyper, og det vil kunne presse de globale priser på både fjerkrækød, oksekød mv. opad. Der kan derfor såvel i Kina som i verden også forventes en stigning i produktionen af andre kødtyper end grisekød. Her er fjerkræ mest oplagt, da en kyllingeproduktion kan opstartes væsentligt hurtigere end f.eks. oksekødproduktion.

 

Må importere

En øget kinesisk kyllingeproduktion vil dog formentligt langt fra være nok til at tilfredsstille kinesernes behov for andre proteinkilder. De kommer derfor til at importere store mængder grisekød og andre fødevarer. Der blev eksporteret grisekød for 2,3 mia. kr. fra Danmark til Kina i 2018. Der er gode muligheder for, at det kan blive et par milliarder højere i 2019. Dertil kommer bedre priser på eksporten til resten af verden. Afrikansk svinepest i Kina kan løfte hele den danske fødevareklynges eksport til rekordhøjde.

Efterspørgsel stiger

På trods af veganertrends mv. i vores del af verden, vil den globale efterspørgsel efter kød ifølge nye prognoser fra OECD vokse med over en procent om året i de næste år.

Den er mest drevet af befolkningstilvæksten, men også af et øget kødforbrug pr. indbygger. Med udsigt til fortsat stigende efterspørgsel og samtidig et betydeligt fald i udbuddet af grisekød, kan der godt komme en positiv afsmitning til prisen på mejeriprodukter og andre fødevarer. Denne effekt vil dog være væsentligt mindre og en del mere usikker end afsmitningen på de nære kødsubstitutter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle