Aftale skal samle erfaring før større jordreform

Til nytår kan man begynde at søge af de 150 mio. kr., som tørkepakken sidste år lovede til multifunktionel jordfordeling.

Den helt store jordreform bliver det ikke i denne omgang, men den 150 mio. kr. tunge jordfordelingspakke, som partierne bag tørkepakken lovede sidste år, skal give erfaringer og bane vejen for en endnu større jordreform i de kommende år.

Det lovede fødevareminister Mogens Jensen torsdag formiddag ved en præsentation af pakken i Miljø- og Fødevareministeriet. Der er nemlig nu sendt en bekendtgørelse i høring om de 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling, som udgjorde en væsentlig del af tørkepakken efter sidste års katastrofehøst.

»Pakken skal danne erfaringer for en endnu større jordreform, som regeringen vil gennemføre på et senere tidspunkt, hvor vi kan bruge dette vigtige virkemiddel (jordfordeling, red) til at reducere Danmarks udledning af CO2 og skabe mere natur, skov og beskyttelse af drikkevand«, siger Mogens Jensen.

6.800 hektar

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer har tidligere stået sammen om at arbejde for at tage 108.000 hektar lavbundsjord ud af dyrkning af hensyn til klimaet. Så langt rækker de 150 mio. kr., der er på finansloven nu, ikke.

De 150 mio. kr. skal bruges til to hovedområder. Dels 46 mio. kr. til arbejdet med at stable ordningen og reglerne på benene og til det arbejde, der ligger i at køre jordfordelingsprojekter, dels en jordpulje på 104 mio. kr., der køber og sælger jord.

Alt i alt rækker de 150 mio. kr. dermed til 6.800 hektar.

Brug for 13 mia. kr.

Selv om ministeren siger, at den ordning, der nu er sat i søen, skal samle erfaringer til en større jordreform, kan han ikke love pengene.

»Det er positivt, at L&F og DN er sammen om en vision om 108.000 hektar. Men det vil koste 13 mia. kr. Jeg kan ikke for nuværende sige, hvor langt vi kan hæve ambitionsniveauet. Det kommer vi tilbage med fra regeringens side. Men vi har stærke ambitioner på det her område, for det skal ske, hvis vi skal løse målsætningen på 70 procent (reduktion af klima- gasser, red.)«, siger Mogens Jensen.

Han forventer både i den nye og senere ordninger, at fonde og vandværker vil bidrage med at købe jord til projekterne. Og senere skal man se på, hvordan reformen af EUs landbrugspolitik kan drejes i en retning, som understøtter grønne tiltag.

Levere på flere ting

Er man hurtig på aftrækkeren, vil man dog kunne få del i den ordning, der nu søsættes. Konkret kan kommuner og eventuelt Naturstyrelsen søge om gratis multifunktionel jordfordeling. Det kan de fra begyndelsen af 2020. Med udtrykket multifunktionel menes, at det skal gavne flere formål. Det kan være:

  • Klimagasreduktion
  • Rent drikkevand
  • Natura 2000 og truede arter
  • Skovrejsning
  • Økologisk jordbrug
  • Friluftsliv
  • Landdistriktsudvikling
  • Samling af landbrugsejendomme

Man skal opfylde mindst et af de fire første punkter og i alt levere på mindst tre af punkterne.

Faktaboks

Eksempel: Multifunktionel jordfordeling:

  • Multifunktionel jordfordeling er et redskab til at samtænke mange forskellige hensyn på én gang: Landmand Hansen og landmand Jensen ejer begge jord i et område, hvor kommunen gerne vil lave et vådområde, rejse skov og beskytte drikkevandet. Borgerforeningen vil gerne opstille et par borde og bænke og lave en sti i området. Hansen og Jensen er begge interesserede i at stille deres jord til rådighed, fordi de i stedet tilbydes attraktiv landbrugsjord andetsteds. Det hjælper både klima, miljø, natur og friluftsliv. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle