Aktieselskaber rammes meget hårdere af krisen end andelsselskaber

Kurserne på verdens største agribusiness selskaber er i frit fald.

I dårlige tider sætter andelsselskaber a conto betalingen ned i en periode og rider stormen af på den måde.

Den mulighed har aktieselskaber ikke. I den aktuelle finans- og kreditkrise bliver de ramt med fuld styrke, både fordi værdien af selskabernes aktier falder og fordi de får sværere ved at låne penge, samtidig med at selskabernes indtjening i mange tilfælde falder.

Værdien af verdens største børsnoterede landbrugsselskaber falder dramatisk. Kurserne er mere halveret, siden de toppede først på sommeren, og på det seneste har kurserne nærmest været i frit fald.

Mere end 40 af verdens største landbrugsselskaber er samlet i DAXglobal Agribusiness Index på den tyske børs, og det er dette aktieindeks, der er inde i et frit fald.

Indekset omfatter blandt andet selskaber inden for korn, grovvarer, gødning, landbrugsmaskiner, kemivirksomheder og slagterier, og kurserne er siden i sommer raslet ned over hele linien.

Det hører dog med til billedet, at mange af selskaberne inden for det sidste år også har oplevet meget store kursstigninger, før det begyndte at gå tilbage.

Yaras værdi faldet to tredjedele

Yara er et godt eksempel på et selskab, der har taget hele turen med op og ned igen.

Selskabets værdi er faldet til en tredjedel, siden DAX indekset toppede midt i juni, og andre gødningsselskaber er faldet tilsvarende. I forhold til Yara aktiens værdi for et år siden er kursen dog kun faldet med 12-14 procent.

De store selskaber inden for handel med korn og grovvarer har klaret sig ret forskelligt. Et amerikansk selskab har for eksempel fået værdien halveret, mens andre har klaret sig betydeligt bedre.

Der har også været store kursfald inden for landbrugsmaskiner og kemikalievirksomheder.

Værdien af John Deere aktier er for eksempel næsten halveret siden i sommer, mens kursen på Agco aktier er faldet 30 procent.

Aktierne i Monsanto og Syngenta er i samme periode faldet med godt en tredjedel.

Set over det sidste år har specielt gødnings- og kemivirksomheder dog klaret sig fint i forhold til den generelle nedgang på børserne, trods nedgangen i de seneste måneder.

Slagteriselskaber faldet mest på et år

De store amerikanske slagteriselskaber er også faldet i værdi, om end knap så meget. Aktier i

Smithfield og Tyson er på knap fire måneder faldet med henholdsvis 22 og syv procent.

Årsagen til, at de er faldet forholdsvis lidt, er formentlig, at de allerede var faldet kraftigt i sommer på grund af den dårlige økonomi i svineproduktionen i USA.

Går man i stedet et år tilbage, er de da også blandt de selskaber, der har mistet mest på børsen. Smithfields værdi er halveret, mens Tyson er faldet 30 procent i værdi.

Begge selskaber har på det seneste været nødt til at sælge aktier i deres egne selskaber for at skaffe likviditet, og Smithfield har endda set sig nødsaget til at dementere "rygter på markedet" om at selskabet skulle være i økonomiske vanskeligheder.

Endnu værre ser det dog ud for Pilgrims Pride, der er USAs største producent af slagtekyllinger. For nylig tabte selskabet to tredjedele af sin værdi på blot en uge.

De store børsnoterede danske selskaber er ikke med i DAX indekset, men Aurigas aktier er for eksempel halveret i værdi, og Danisco er faldet med en tredjedel siden i sommer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle