Aktiver sættes til værdi i ny årsrapport

Værdien af de enkelte bygninger, maskiner og inventar angives i et såkaldt anlægskartotek.

Sammen med Dansk Landbrugsrådgivnings nye årsrapport, som vi skrev om i sidste uge, får man et såkaldt anlægskartotek. Her er værdien af de enkelte anlægsaktiver som for eksempel bygninger, maskiner og inventar registreret.

Det gør det nemmere at få et overblik over de samlede omkostninger inklusiv afskrivninger for de enkelte aktiver.

Det gør det også nemmere for landmanden at vurdere, hvilke maskiner han med fordel selv kan eje eller lease, og hvilke opgaver han skal få udført af maskinstationen.

Anlægskartoteket gør det desuden lettere at opgøre gevinst eller tab ved salg.

Lineær afskrivning

Dansk Landbrugsrådgivning anbefaler at benytte den lineære afskrivningsmetode, hvor der afskrives lige meget hvert år, fordi det typisk afspejler aktivernes faktiske værdiforringelse.

Saldometoden giver derimod meget store afskrivninger i anskaffelsesåret, og det giver ifølge DLBR et forkert billede af driftsresultatet.

Før bestod regnskabet typisk af nogle store poster som for eksempel "blandet inventar" og "blandede maskiner", og der var desuden store forskelle på, hvornår et aktiv blev taget op til afskrivning i den enkelte virksomhed.

En god hjælp

Anlægskartoteket vil ifølge driftsøkonomikonsulent Bent Sørensen, LandboSyd, være en god hjælp for landmændene til at træffe beslutninger.

"Hvis man ikke kan foretage sådanne beregninger, så bliver det svært at drive landbrug i fremtiden," siger Bent Sørensen.

Han erkender, at det er svært at sætte tal på aktivernes værdi men mener trods alt, det giver et bedre grundlag for at vurdere en investering.

"Det er en del af håndværket som virksomhedsejer at kunne forklare, hvorfor man gør, som man gør, for eksempel til medarbejderne og til banken," siger Bent Sørensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle