Aktuel mælkepris i Norge: 4,60 kr.

Norske landmænd mærker stort set ikke lave priser på verdensmarkedet for mælk.

Mens Europas mælkeproducenter bløder, kan norske mælkeproducenter glæde sig over en aktuel afregningspris på 4,60 kr. Danske kr. vel at mærke. Dertil kommer et tilskud afhængigt af, hvor mange køer man har, og for Andreas Botne, mælkeproducent med 40 køer i Sandefjord, svarer det til cirka 20 øre pr. kg mælk oveni. Og så må man ikke glemme distriktstilskuddet på 12 øre pr. kg. Dermed når den samlede mælkepris op på næsten 5 kr. pr. kg mælk eller over det dobbelte af i Danmark.

»Men det er også, fordi prisen er højere om sommeren,« understreger han.

Mindre mælk om sommeren

Mange norske landmænd malker ikke om sommeren, hvor køerne er sendt på fjeldferie. Så mejerierne betaler ekstra meget for mælken i sommermånederne for at animere andre til at øge produktionen.

Årsgennemsnittet ligger cirka 60 øre lavere.

»Men så koster kraftfoder også 3,20 kr. pr. kg, og tømreren skal have 350-400 kr. i timen. Vores maskinomkostninger er også højere pr. hektar end i Danmark,« understreger han (danske kr., red.).

Høje tilskud

Norsk landbrug er kendt for at være meget anderledes end landbruget i EU. Politikerne støtter det massivt for at bevare bosætning i tyndt befolkede områder og landbrug i hele landet.

De norske landboorganisationer forhandler mælkeprisen, tilskud og mælkekvoten en gang om året, og så gælder den i et år.

»Det giver en meget stabil økonomi,« forklarer Andreas Botne, der til gengæld har begrænsede udviklingsmuligheder.

Importpres

Men helt ligegyldigt er det nu ikke med de lave verdensmarkedspriser, mener han.

»Når prisen bliver meget lav, vil det kunne betale sig at importere nogle mælkeprodukter trods told, og det sætter også prisen under pres inden de næste prisforhandlinger,« siger han.

Nordmænd kan lide det

Men nordmændene er glade for deres landbrug og har stor tillid til mælkeproducenterne, som de mener behandler køerne, der skal på græs mindst otte uger om sommeren, har det godt. Direkte forespurgt svarer 80 procent, at de ønsker et landbrug som i dag, også i fremtiden. Til gengæld svarer 80 procent også, at de ønsker lavere madpriser. Økologi udgør da også kun 3,5 procent af mælkeproduktionen, og 54 procent af den økologiske mælk sælges som konventionel.

Faktaboks

  • 40 køer (Norsk Rødfæ) i løsdrift
  • Kvote: 400.000 kg
  • 9.500 kg EKM pr. årsko
  • 26 kg kraftfoder pr. 100 kg mælk
  • 0,23 mastitistilfælde pr. årsko

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle