Amerikanske økostandarder forvrider konkurrencen

Af Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef for Danske Æg.

I EU har vi tydelige og strikse krav til den økologiske produktion af både æg og slagtekyllinger. I USA er situationen en anden. I 2016 kom der ganske vist et udkast til føderale økostandarder, men forslaget er nu taget af bordet. Den amerikanske økoproduktion er derfor fortsat kun reguleret af private økostandarder, der er meget lempeligere end EU’s økologistandarder.

Det skrottede forslag ville have gjort situationen mere gennemsigtig, selv om det var langt fra standarderne i EU. For økologiske æglæggere ville det f.eks. have reduceret den amerikanske belægning til næsten det samme i stalden og til 40 gange belægningen på udearealerne sammenlignet med i EU!

Konsekvensen er, at i enhver international handel med produkter fra disse produktioner, vil de europæiske produkter komme til kort.

NGO’er har i årevis kørt aggressive kampagner mod buræg, og mange fødevarevirksomheder har skiftet buræg ud med skrabe-, frilands- eller økologiske æg, men som sagt er der en verden til forskel på, hvordan økologiske æg produceres i EU og USA, og noget tilsvarende gør sig også gældende for skrabe- og frilandsæg samt for økologisk fjerkrækød.

Fjerkræbranchen må derfor kræve, at politikerne og embedsmændene i Bruxelles, som forhandler frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande, aftaler, at varer, der handles internationalt, skal produceres efter samme standarder.

Ellers vil europæiske økoproducenter kun kunne konkurrere på ferske varer med kort holdbarhed, mens hele industrisegmentet vil blive overladt til producenter udenfor EU, der producerer under helt andre standarder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle