Ammoniakkrav efterlader kun tabere

Af Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Danske landmænd lever med paradoksale ammoniakkrav, der som en tyv om natten kan fratage os års arbejde og alle fremtidsudsigter.

Kravene forhindrer mange landmænd i at modernisere stalde, udvikle produktionen og paradoksalt nok også mindske udledningen af ammoniak til naturen.

Derfor har Landbrug & Fødevarer længe efterspurgt en mere målrettet regulering af ammoniakkravene. For vi anerkender, at der er visse steder, hvor det er vigtigt at begrænse ammoniakudledningen fra bedrifter i nærheden for at beskytte naturen.

Man bør ikke fokusere så ensidigt på, om der er et halvt kilo ammoniak mere eller mindre pr. hektar, men i stedet, om det rent faktisk betyder noget for naturen.

Danske landmænd er faktisk rigtig glade for naturen. Vi vil gerne passe på den og engagere os i udvikling og pleje af naturen. Men med de nuværende regler kan det blive umuligt uden at risikere hele sin produktion og sit livsværk.

Kravene trækkes ovenikøbet ned over hovederne på landmændene uden nogen form for erstatning.

I maj 2016 blev der med Naturpakken besluttet, at der skulle laves et nyt beslutningsgrundlag. Så med en kalender, der snart siger maj 2018, må det være på tide, at vi ser noget politisk handling.

De nuværende ammoniakkrav fastlåser både landmænd og natur. Det er ingen tjent med.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle