Analyse af jorden gav ekstra kvælstof til brødre - humusjord var reelt sand og ler

Officielle jordbundskort var misvisende: 24 hektar humusjorder var reelt JB 3 og JB 5. Nu slipper Jan og Lars Schmidt for det nye træk i kvælstofkvoten til humusjord.

"Vi landmænd smider ikke penge ud til hvad som helst. Der skal være fornuft i det. Det var der i det her tilfælde".

Jan Callesen Schmidt, Bredebro, er glad for, at han og hans bror Lars Schmidt valgte at følge konsulentens råd om at få lavet teksturanalyser af deres jord.

Teksturprøverne viste, at 24 hektar af deres jord, som på Landbrugsstyrelsens jordbundskort er registreret som humusjorder af jordbundstypen JB 11, i virkeligheden er ler- og sandjorder.

Derfor slipper de to brødre for det nye træk i kvoten på 50 kilo N pr. hektar humusjord. I stedet kan de fortsat gødske økonomisk optimalt.

"Lidt straffet bliver vi jo alligevel i og med, at kravet til udnyttelsen af husdyrgødning også er skærpet - fra 70 til 75 pct. Det ekstra, vi fik med landbrugspakken, er ved at blive pillet væk igen. Derfor må vi også udnytte alle de muligheder, vi har, og én af dem var at få lavet de tekstur-analyser", siger Jan Callesen Schmidt.

"Det kan ikke passe"

Jan og Lars Schmidt driver deres marker sammen og havde ikke spekuleret meget over deres humus-arealer tidligere, men Jan Schmidt spidsede øren, da en kammerat fortalte om kvote-reduktionen på 50 kg N pr. hektar.

Nu ringede Jan Schmidt til sin konsulent for at få klarhed. Det viste sig, at de to brødre - ifølge Landbrugsstyrelsens jordbundskort - til sammen har tre marker på 24 hektar i jordbundskategorien JB 11. Dermed havde brødrene udsigt til et klækkeligt træk på 1.200 kg N i deres kvælstofkvote for 2021.

Samtidig havde de en stærk fornemmelse af, at der var noget, der ikke stemte.

"Da vi gik markerne igennem med konsulenten, sagde jeg: Det kan ikke passe! Det dér er sandjord", husker Jan Callesen.

Konsulenten foreslog derfor, at de fik lavet teksturanalyser af arealerne, og det gik de med på, da de alligevel skulle have lavet almindelige jordbundsprøver i november 2020.

Prøverne blev indsendt til et særlig godkendt laboratorium, og nogle uger inde i det nye år forelå resultatet: Ganske rigtigt: Der var ikke tale om humusjord, men om lerblandet sandjord hhv. sandblandet lerjord af jordtyperne JB 3 og JB 5. Jan og Lars Schmidt slipper nu for trækket i kvælstofkvoten.

"Det vil helt klart give et bedre udbytte", siger Jan Schmidt.

Misvisende kort

Landbrugsstyrelsens officielle jordbundskort i IMK bliver benyttet til at beregne landmænds kvælstofkvote, men de kritiseres for at være misvisende. Hvis man ikke har tillid til udpegningen, er det muligt at få lavet egne teksturanalyser, har enhedschef Sonja Canger tidligere forklaret til LandbrugsAvisen.

"Som landmand kan man få lavet prøveudtagninger og teksturanalyse hos et certificeret laboratorium, der kan vise, om det er humusjord eller ej. Derefter har han mulighed for justere jordtypen i sin indberetning, der bruges til beregning af kvælstofkvoten og efterfølgende fremvise dokumentationen til jordbundskontrollen".

Faktaboks

Humusjorder har mistet 50 kg N pr. hektar

  • I den nye gødskningsbekendtgørelse for 2021 er kvælstofkvoten nedsat med 50 kg N pr ha for humusjorder (JB 11). Desuden er kravet til udnyttelse af husdyrgødning hævet fra 70 til 75 pct.
  • Netop i denne uge har Landbrugsstyrelsen dog meldt ud, at man efter indstilling fra Normudvalget foreslår at opjustere normerne for vårkorn på JB11 jorde med 25 kg N pr. ha for 2020-2021. 
  • Man har mulighed for at få omklassificeret sin jordbundstype via teksturmålinger udført på særligt akkrediterede laboratorier.
  • Der udtages en prøve for hver femte hektar - hver prøve koster ca. 325 kroner. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.