Andelsselskaber gør det dyrt at være lille

Lone Andersen, Familielandbruget, går til angreb på forskelsbehandling af store og små landbrug.

Fra skrækindjagende minus for få år siden har økonomien i Familielandbruget VEST-Jylland, under formand Lone Andersens ledelse, udviklet sig til den gode side med et årsresultat på 43.000 kr. og en egenkapital på 1,6 mio. kr. Det giver overskud til at drive politik.

I det nybyggede rådgivningscenter, Birk Centerpark, hvor familielandbruget trives i det innovative miljø, og rådgiverne nyder at sidde sammen, blev generalforsamlingen holdt, og Lone demonstrerede i sin beretning, hvor nødvendigt det er for Familielandbruget at bevare rollen som vagthund, så det ikke bliver sværere at drive de mindre landbrug via store engangsomkostninger, gebyrer og kontroller.

"Det gør ikke tingene nemmere, at også vore egne andelsselskaber står i kø for at lave uigennemskuelige tiltag, der tilgodeser kæmpe-bedrifter på bekostning af de små," sagde Lone Andersen.

Loyaliteten er væk

Lone Andersen synes, at andelstanken bliver mere og mere udvandet. Arlas logistiktillæg er en tydelig demonstration af, at en liter mælk af samme kvalitet koster mere hos en stor producent end hos en lille, og som mælkeproducent kan man intet gøre for for at få en højere pris - ud over at bygge til kostalden.

I Danish Crown er afregningsmodellen anderledes, og man kan ændre adfærd og mindske udgifter til afhentning.

"En mand har stadig en stemme, men hos dem begge, både Arla og DC, er det snart det eneste der er tilbage af andelsbevægelse," sagde Lone Andersen der henviste til, at også hos foderstoffen kan loyaliteten over for andelshaverne ligge på et meget lille sted.

"I forbindelse med nye foderkontrakter i høst 2007 var der mange eksempler på, at der i den sidste uge kun blev leveret halve foderlæs, uden at man fik besked om det. Nogle landmænd fik hele træk af foder hjem til den gamle pris inden månedsskifte, medens andre fik et nej. Jeg synes, vi trænger til at få diskuteret emnet," fastslog hun.

Vores fagforening

Lone Andersen appellerede til, at alle giver en hånd med, for at alle landmænd bliver medlem af en landboorganisation. "Mange folkevalgte arbejder en vis del ud af bukserne til gavn for alle landmænd. Vi er jo en slags fagforening, og derfor bør alle, store som små, være med uden at skele til kontingent. Det giver enorme fordele at være medlem," sagde formanden.

Alle valg til Familielandbruget VEST-Jylland var genvalg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle