Andelsselskaber tryner de mindre landbrug

Urimelig intern konkurrenceforvridning mellem store og små brug styret af vore egne kolleger, påpeger Lone Andersen.

Lone Andersen, formand for det vestjyske familielandbrug, nægtede at prædike sortsyn i sin beretning, men hun tog alligevel bladet fra munden, da kun kritiserede, at landbrugets største andelsselskaber konstant belønner de større producenter ved at justere på logistiktillægget.

"I Danish Crown betaler de mindre producenter til de større ved et direkte og ubegrundet tillæg ved levering af flere end 11.000 slagtesvin pr. år. Der strammes konstant på indtransportreglerne, som dog et stykke hen ad vejen kan kompenseres ved at ændre adfærd ved mobil-udleveringsrum og fleksible afhentningstider," tilføjede hun.

Arla presser de små

Hos Arla er situationen ikke bedre, nævnte formanden. Leveres der fem mio. kg mælk pr. år, er afregningen til producenten 4,5 øre højere pr. kg end til dem, der leverer mindre end 1,1 mio. kg.

"Logistiktillægget er besluttet, men ikke retfærdigt. For en gennemsnitsproducent med én mio. kg mælk ville 4,5 øre mere pr. kg betyde en merindtægt på 45.000 kr." sagde Lone Andersen der mener, at de store producenter får en højere betaling, end der er reel besparelse ved at hente mere mælk samme sted.

"Logistiktillægget er usolidarisk og direkte konkurrenceforvridende, og viser sig også hos andre af vore egne selskaber og foreninger, blandt andet i foderstofferne, RYK, KS og andre," udtalte Lone Andersen. Hun fandt det ærgerligt, at Danmark internationalt arbejder for mindre konkurrenceforvridning i EU samtidig med, at man i vores eget lille Danmark konstant ser stigende konkurrenceforvridning mellem store og små producenter blandt landbrugets egne selskaber styret af egne kolleger.

Truet af selskaber

Lone Andersen fandt det ærgerligt, at den nye landbrugslovs fortrinsstilling ikke blev reel, som Familielandbruget havde kæmpet for, lige som den nu kan blive truet af selskabers opkøb af jord og ejendomme. Den nyligt besluttede lettelse af jordskatten mente Lone Andersen ikke fik den store betydning for familielandbrugene, og hun satte sin lid til flere kompensationer ved implementering af vandplaner og Grøn Vækst.

Familielandbruget VEST-Jylland fik et resultat af primær drift på minus 87.600 kr., men det skyldes, at foreningens 318 aktive medlemmer står til et tab på 164.000 kr. som deres andel af det opløste selskab, Byggeri & Teknik I/S. Egenkapitalen på nu 868.000 kr. er der i samme anledning gjort indhug i.

pilegaard@landbrugsavisen.dk

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle