Arealet med sukkerroer skal op

Efter nogle år med faldende produktion er fabrikker og dyrkere enige: Der skal dyrkes flere sukkerroer i Danmark.

Det hvide guld glimter ikke så meget, som det har gjort.

Siden kvoternes ophør i 2017 er sukkerpriserne på verdensmarkedet faldet drastisk.

Prisfaldet har ført til, at arealet med sukkerroer i Danmark er faldet fra 35.000 til 29.000 hektar.

Det er for lidt til, at de to tilbageværende fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster kan køre med optimal produktion.

Derfor søger Nordic Sugar nye avlere, ligesom de håber, at eksisterende avlere vil øge arealet med sukkerroer.

Målet er, at arealet med sukkerroer i 2020 øges til 33.000 hektar. Det vil ifølge Bo Secher, chefkonsulent hos Nordic Sugar, give den bedste økonomi på fabrikkerne.

Danske Sukkerroedyrkerne bakker op. En god økonomi på fabrikkerne øger nemlig mulighederne for gode afregningspriser til sukkerroedyrkerne, og at der også i fremtiden bliver produceret sukker i Danmark.

Stadig attraktiv afgrøde

»Sukkerproduktionen i EU er under stort pres. Sukkervirksomhederne har røde tal på bundlinjen, og det lider roedyrkerne under. Det bør dog ikke føre til, at vi afskriver sukkerroerne«, siger Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere.

Han henviser til afgrødekalkuler fra VKST, som viser, at bundlinjen ved at dyrke sukkerroer er 2.000-2.5000 kroner bedre pr. hektar end ved at dyrke maltbyg og vinterhvede.

Han understreger dog samtidig, at dyrkning af sukkerroer kræver knowhow og relativt store investeringer.

Derfor bør man ifølge Jørn Dalby foretage nøje beregninger, inden man udvider sit areal med sukkerroer eller melder sig under fanerne som ny sukkerroedyrker.

Alle kan byde sig til. Kontrakttegning skal dog ske inden udgangen af august.

Ny aftale på plads

Vilkår og priser for næste års kontrakter er forhandlet på plads.

»Det er vigtigt for den samlede økonomi i sukkerproduktionen og roedyrkningen, at kapaciteten på fabrikkerne udnyttes optimalt. Derfor håber jeg, at de tiltag, der er aftalt i den nye branceaftale, vil give større mængder sukker i 2020 og i årene fremover«, siger Jørn Dalby.

Han nævner følgende forbedringer i forhold til den tidligere aftale:

Højere priser for sukker på tre-årige kontrakter.

Logistikpræmie til de dyrkere, der bor tæt ved fabrikken.

Derudover mener han, at det er positivt, at Nordic Sugar har været tidligt ude med en melding om det forventede tidspunkt for kampagnestart, og at kampagnen starter sent.

Sidstnævnte giver højere udbytter og dermed mere sukker i siloerne.

Endelig nævner han, at der i aftalen er taget højde for, at de nuværende avlere, som bor langt fra fabrikken, ikke lades i stikken, hvis der skulle opstå en situation, hvor arealet med sukkerroer tæt på fabrikkerne bliver øget voldsomt.

Dyrkning af sukkerroer kræver nemlig et godt setup og mere end blot et enkelt år med afgrøden.

Faktaboks

Mere lønsom produktion

  • Lave sukkerpriser har sat sukkervirksomhederne i EU under pres.
  • Det gælder også Nordic Sugar, som afregner de danske sukkerroeavlere med markant lavere priser end tidligere.
  • Nordic Sugar vil gerne øge roearealet fra de nuværende 29.000 til 33.000 hektar, så kapaciteten på fabrikkerne kan udnyttes optimalt.
  • Derfor søger Nordic Sugar nye avlere, ligesom de håber, at eksisterende avlere vil øge arealet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle