Arla: 60 pct. holder mælkemængderne

En rundspørge fra Arla viser langt fra så drastiske konsekvenser af tørken, som tidligere frygtet. Hos økologerne ser det som ventet værst ud.

Størstedelen af de danske Arla-andelshavere vil opretholde produktionen hen over det kommende år, trods sommerens tørke. Det viser en undersøgelse, som Arla har gennemført blandt sine ejere.

58 pct., svarende til 406 danske, konventionelle andelshavere svarer, at de ikke forventer deres mælkemængder påvirket frem til næste høst.

En meget lille andel forventer at øge, mens resten forventer en større eller mindre reduktion af mælkemængden.

Dermed forventer hver tredje andelshaver at reducere mælkemængden frem til næste års høst kan begynde, viser Arlas egen undersøgelse.

Undersøgelsen viser sort på hvidt, at de danske mælkeproducenter står langt bedre end de tyske andelshavere i Arlas konkurrent, mejeriet DMK.

Her har 90 procent meldt, at de står over for en alvorlig mangel på foder.

I forhold til mælkemængde har en tredjedel af DMK-ejerne svaret, at de må reducere mælkemængden med over 5 pct. Mens en anden tredjedel forventer at producere 10 pct. mindre mælk.

Altså dobbelt så mange andelshavere med reduktion i mælkemængden som hos Arlas danske leverandører.

Økologer hårdere ramt

Hos økologerne i Arla i Danmark ser det ikke overraskende værre ud.

Kun en tredjedel svarer, at de forventer at kunne fortsætte produktionen. Et mindre tal forventer at øge - men hovedparten forventer mindre mælk.

6 ud af 10 danske økologer fald i produktionen hen over vinteren i større eller mindre grad. En femtedel af de danske med rødt Ø-mærke forventer at faldet bliver på over 10 procent i mælkemængden.

Sådan blev græsset ramt

Det stemmer også overens med, at 69 procent af økologerne enten har købt eller produceret ekstra foder for at kompensere for tørkens indvirkninger.

Det skyldes, at 81 procent af økologerne har oplevet fald på mere en 20 procent af deres normale græshøst i forhold til et normal år.

Blandt økologerne har kun 4 procent oplevet en normal høst, mens ingen har fået udbytter over normalen.

For de konventionelle ser det knap så skidt ud. Her har 70 procent oplevet et udbyttefald på over 20 procent, mens 6 procent har fået en normal græshøst. Resten, omkring hver femte, har oplevet et fald på mellem 1 og 20 procent.

LandbrugsAvisen ville gerne have hørt Arla, hvad reduktionerne vil betyde for Arlas indvejning og også for priserne over vinteren. Men Arla har ønsket at vente med at kommentere undersøgelsen, til de har resultaterne for alle ejerlande. Vi følger naturligvis op på landbrugsavisen.dk.

Faktaboks

Arlas undersøgelse - sådan rammer tørken

  • For de konventionelle: 58 pct. forventer ikke deres mælkemængde påvirket. 21 procent forventer fald på 6-10 pct. i mængde.
9 pct. forventer fald på 1-5 pct. mælk. 6 pct. forventer fald på over 10 pct., mens 6 pct forventer at øge produktionen.
  • For økologerne: 35 pct. forventer ingen påvirkning. 24 pct. forventer fald på 6-10 pct. 20 pct. forventer fald på over 10 pct. i mælkemængden. 17 pct. forventer at levere 1-5 pct. mindre mælk. 4 pct. forventer at øge produktionen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle