Automatisk tidsregistrering kræver udvikling

Større og større enheder øger behovet for systemer og teknologi, der kan effektivisere driften. Markarbejde og transportopgaver er tidkrævende aktiviteter, der med fordel kan effektiviseres. Det kræver, at man har adgang til data. Er GPS-logning løsningen?

AgroTech - institut for jordbrugs- og fødevareinnovation - har gennemført en undersøgelse for at identificere et system baseret på GPS-teknologi. Krav til systemet var, at det let skulle kunne installeres i landbrugsmaskiner og automatisk levere filtrerede data. Alt sammen i lettilgængelig rapportform til landmanden.

Teknologien er kendt fra transportbranchen, hvor man i flere år har anvendt GPS-logning. Teknisk set vil de samme muligheder for driftsoptimering kunne skabes for primærlandbruget, men det kræver en udvikling af brugerfladen i eksisterende systemer.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bestod af to dele: Screening af markedet for systemer, egnede til anvendelse i landbruget, og afprøvning af et udvalgt system. Testen omfattede en webapplikation fra virksomheden Mobile Workforce og en lommeenhed.

Webapplikationen kan bruges til at få overblik over indsamlede data fra landbrugsmaskiner. Dette inkluderer positioner og tidsforbrug.

Lommeenheden er en enhed, som ikke er fastgjort i en landbrugsmaskine, men flyttes med en person. En GPS-enhed fra Flextrack - Lommy Personal blev anvendt til formålet og datakommunikationen blev leveret af TracTrac. Begge viste gode anvendelsesmuligheder, men mangler den endelige tilpasning der gør dem umiddelbart anvendelige for landbruget.

Behovsafdækning

Behovene i landbruget blev fagligt evalueret og efterfølgende prioriteret af en landmand.

Det vigtigste element i automatisk registrering vurderes at være registrering af tidsforbrug i marken, ved vaskepladsen eller andre geografisk afgrænsede områder. De enkelte systemfunktioner er her vist i prioriteret rækkefølge:

Måling af aktivitetstid - bruger vi virkelig så lang tid på vejen?

Planlægning af besøgsrækkefølge af marker - hvilken vej er kortest?

Benchmarking - sammenlign dagens resultater med sidste års resultater.

Glemt besøg af mark - har vi husket at sprøjte mark 40?

Måling af landbrugsmaskinernes driftsdata: brændstofforbrug, timetæller, motorbelastning etc. Anvendelse kan finde sted til maskinbogføring - har vi glemt at skifte olie på vores traktor?

Tyverisikring - positioneringsudstyret er der i forvejen, så hvorfor ikke bruge det til tyverisikring?

Udvælgelse af systemleverandører

Behovene blev derefter præsenteret for virksomheder, som forhandler eller producerer GPS-udstyr til logistikstyring. De fleste virksomheder meldte ud, at deres systemer er adressebaserede og derfor ikke kan håndtere trafik på områder uden for det almindelige vejnet, hvor landbrugsmaskiner under arbejde typisk opholder sig.

Mobile Workforce

Mobile Workforce Systemet/MWS viser landbrugsmaskinens positioner på en given dag og et realtidsbillede på et krakkort. Systemet indeholder en funktion til generering af aktivitetsoversigter i regneark. Funktionen ser lovende ud men mangler det sidste stykke udviklingsarbejde, inden den er funktionel og brugbar til landbrugsformål. Årsagen er primært, at eksisterende systemer er designet til vejnettet til brug for transportvirksomheder.

På baggrund af afprøvningen kan følgende supplerende ønsker eller krav til et GPS-baseret logistikstyringssystem - i dette tilfælde MWS - fremsættes:

Automatisk indlæsning af data om geografiske områder fra andre systemer. Eksempelvis markdata fra Dansk Markdatabase.

Integreret, webbaseret rapportgenerator og dynamisk rapportgenerering, der tager højde for indtegnede geografiske områder med historiske data.

Lommeenhed

Ulempen ved lommeenheden er strømkilden nemlig et batteri, der kan løbe tør for strøm. Det kræver opladning hver dag. Den intelligente tænde- og slukkefunktion kræver lidt øvelse men sikrer, at enheden ikke slukkes eller tændes utilsigtet.

Fordelen er fleksibiliteten, hvor det er muligt at flytte enheden fra maskine til maskine eller fra medarbejder til medarbejder. Der er kun én knap, hvilket gør enheden meget nem at anvende. Enheden er indkapslet i en vandtæt plastbeholder, som beskytter mod støv, væske og fysiske stød.

Læs mere

Hvis du vil vide mere om undersøgelsens konkrete resultater, automatisk registrering og GPS-teknologi. er du velkommen til at kontakte AgroTech. Se også www.Agrotech.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle