Avl for styrke må ikke overskygge andre egenskaber

Formanden for de danske opformeringsbesætninger, Henrik Brix, mener ikke, at hverken avls- eller opformeringsbesætningerne skal vægte holdbarhed og styrke højere end i dag.

"Styrke er kun en del af et dyrs holdbarhed," fastslår Henrik Brix, formand for DanAvl Opformering.

Dermed svarer han på den kritik, som smågriseproducent Kresten Krenzen, Nordborg, fremsatte i LandbrugsAvisen 8. januar.

Kresten Krenzen mente blandt andet, at opformeringsbesætningerne ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til, at de polte, de leverede, skulle fungere i løsdriftsstalde.

Men Henrik Brix mener, at styrke og holdbarhed har den værdi, som egenskaben skal og bør have i relation til den økonomiske værdi, som holdbarhed har sammenlignet med de øvrige avlsegenskaber.

I forbindelse med, at de enkelte avlsdyr skannes, sker der en visuel vurdering af dyrenes eksteriør.

"Siden denne fremgangsmåde blev indført i midten af 1990'erne, er værdien steget betydeligt," siger Henrik Brix.

Formanden mener heller ikke, at der generelt er et problem med holdbarheden af polte fra danske opformeringsbesætninger men peger på, at nye staldanlæg til løsgående søer kan give problemer for søernes holdbarhed i en overgangsperiode.

"Men i disse tilfælde vil løsningen ikke være at øge den avlsmæssige satsning på holdbarhed," understreger Henrik Brix.

Han peger derimod på, at management omkring løsgående dyr skal læres.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle