Axelborg vil kommunikere direkte med medlemmerne

Nyhedsmails fra Axelborg direkte til de enkelte medlemmer bliver Landbrug & Fødevarers nye bud på en styrket medlemskommunikation.

Landbrug & Fødevarer sætter nu endnu et skib i søen for at styrke medlemskommunikationen: Inden længe vil alle medlemmer, der ønsker det, modtage direkte nyhedsmails fra Axelborg.

Formen bliver appetitlige og let læselige nyhedsmails. Det fortalte adm. direktør Carl Aage Dahl ved Landsformandsmødet i Middelfart.

»Det er et nybrud i forhold til den måde, vi traditionelt har arbejdet på, hvor vi er gået gennem formændene og LandbrugsAvisen. Nu vil vi komme direkte ud til medlemmerne,« fortalte Carl Aage Dahl.

Mere kant

I den efterfølgende debat tog mange godt mod forslaget, mens andre mente, der i højere grad er behov for en justering af Landbrug & Fødevarers stil end for mere kommunikation.

Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening, mente, at baglandet i højere grad efterlyser »kant« og »holdningsprægede budskaber«.

»Det kan være en vanskelig opgave med den organisering, vi har i L&F, hvor vi på den ene side har virksomhederne, som gerne ser L&F som en slags Dansk Industri - og på den anden side har et bagland, der ønsker sig en formand, der kan springe op på en gummivogn og holde en brandtale,« mente han.

Han foreslog derfor en opgavefordeling, hvor viceformanden kunne få rollen som den, der kom med de markante meldinger, mens formanden kunne optræde mere strategisk politisk.

»Det er det, vi har manglet her, mens græsrødderne virkelig har rørt på sig.«

Axelborg tog fejl

Også Jørgen Popp Petersen, LHN, mente, det mere er en kursændring end ¿at sende en masse nyheder ud¿, der er behov for.

»Axelborg tog fejl om partistøtten og om traktordemonstrationerne. Det er den slags, der giver frustration blandt medlemmerne,« mente han.

Niels Vestergaard Salling, LandboNord, var omvendt helt enig i, at nyhedsbrevene er en rigtig god idé.

»Flere har efterspurgt den slags, så de kan få mere at vide om, hvad der foregår reelt,« sagde han, mens Henrik Bertelsen, Sydvestjysk Familielandbrug, som Henrik Frandsen mente, at der sendes rigeligt ud.

»Aldrig er der sendt så meget ud som nu og aldrig har vi været længere fra medlemmerne,« mente han.

Finn Pedersen, Østjysk Landboforening, opfordrede til større sammenhold og indbyrdes loyalitet.

»Vi skal hjælpe hinanden ¿ og erkende, at Landbrug & Fødevarer endnu er ung og sårbar. Partistøtten kan fravælges - lad være med at gøre det til et stort tema og lad os i stedet stå sammen,« opfordrede han.

hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle