Bælgplanter kræver et godt sædskifte

Af Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark

Med faldende priser på økologisk korn, fokus på klima og stor interesse for dansk produceret protein til både foder og konsum er det interessant at kigge på flere bælgplanter i sædskiftet. Hestebønner har været meget populære i de seneste år, men i 2018 som følge af tørke og i 2019 som følge af svampe og skadedyr har udbytterne været skuffende. De andre bælgsædsarter, ærter og lupin, bør derfor ikke glemmes.

Sædskifte med flere arter

Mangeårig bælgsædsdyrkning stiller krav til, at man veksler mellem bælgsædsarterne. Det er nødvendigt med et tilstrækkeligt antal år mellem dyrkning af bælgsæd. Erfaringer fra områder, hvor bælgsædsdyrkning har været intensiv, tyder på, at der skal være 5-7 år imellem bælgsæd. Det gælder både den enkelte bælgsædsart og imellem arter.

Ærter og hestebønner rammes stort set af de samme rodinficerende svampe. Lupin har bedre resistens mod nogle, men ikke alle. Hvis en mark bliver ’bælgsædstræt’, går der mange år, inden marken igen er klar til bælgsæd. En stabil bælgsædsdyrkning over mange år stiller krav til sædskifteplanlægning med fokus på passende afstand mellem bælgsæd.

Hestebønner bedst på lerjord

Svigtende udbytter i hestebønner ligger formodentlig i en dårlig bælgsætning på grund af tørkeskade på lettere jordtyper uden vanding. Bladsvampe får tit gode forhold senere i fugtige somre.

Vækstbetingelserne i 2018 og 2019 har bekræftet, at hestebønner egner sig bedst til dyrkning på lerjord. Det er meget vigtigt, at der er mulighed for vanding, hvis hestebønner dyrkes på sandjord eller mellemjord. Netop på sandjord er effektiv ukrudtsbekæmpelse af stor betydning, gerne med radrensning.

Markært er godt på lettere jorder

Markært bør ikke glemmes som et godt valg på lettere jordtyper uden vanding, som ikke er egnede til hestebønner. Blandinger med vårbyg er en stabil afgrøde på mellemjord eller vandet sandjord.

Lupin med korn på sandjord

Lupin er den mest tørketolerante, og lupin er derfor et godt valg til uvandet sandjord.

Lupin er den bælgsædsafgrøde, der har højest proteinindhold og dermed også en høj foderværdi. I praksis er der gode erfaringer med at dyrke lupin i blanding med korn – særligt vårhvede. Forsøg viser, at blandinger af korn og lupin både giver højere udbytte og mindre ukrudt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle