Balance mellem produktion og miljø

Man kan altid hævde, at andres forslag ikke er gode nok. Men man kan også glæde sig over, at andre ønsker, at udviklingen går i samme retning som en selv.

Jeg foretrækker den sidste udgave - og vil derfor starte med at glæde mig over, at Det økologiske Råd også udtrykker støtte til Dansk Landbrugs udspil Ægte Grøn Vækst i LandbrugsAvisen i sidste uge. Det er positivt at høre, at rådet også kan se de gode toner i vores udspil, som vi fremlagde 20. marts. Vi ønsker nemlig at løse natur-, miljø- og klimaudfordringer på den bedst mulige måde - hverken mere eller mindre. Men vi forholder os også til den virkelighed, som landbruget står i i dag - og den virkelighed som regeringen ønsker, at Grøn Vækst skal fungere i.

Og den virkelighed er både grøn og vækst.

Udmeldingen fra daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen på åbningsdagen for Folketinget sidste år 7. oktober var ikke til at tage fejl af: "Det betyder klare krav til landbruget om miljøvenlig drift. Men det vil også give landbruget grønne udviklingsmuligheder."

På landsmødet 16. november samme år holdt Fogh Rasmussen også fat i, at "vi skal øge produktionen, men vel at mærke samtidig med, at vi forbedrer miljøet."

Grøn Vækst skal altså skabe en større balance mellem øget produktion og forbedring af miljøet. Netop derfor har vi fremlagt et forslag, hvor fokus er på de miljøfølsomme arealer. Skal miljø, natur og klimahensyn kombineres med et landbrug med udviklingsmuligheder, som det beskrives i regeringens oplæg til grøn vækst, er det ikke realistisk at kræve generelle reguleringer af f.eks. kvælstofforbruget. Vil man have mest miljø for pengene, er det derimod nødvendigt at tage udgangspunkt i de miljøfølsomme arealer, hvor miljøeffekterne er store. Men at tage hensyn til miljøet betyder ikke nødvendigvis, at al jord skal tages helt ud af drift. Vores forslag om at dyrke energipil er både til glæde for miljøet, energiforbrugeren og landmanden - og det er der vel egentligt ikke noget i vejen med?

For det er jo en af de ting, som Grøn Vækst skal - nemlig åbne nye muligheder for det danske landbrug og sikre, at vi kan forblive en førende fødevareproducent samtidig med, at vi passer på natur og miljø. Det mener vi faktisk, at vores udspil sørger for.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle