Bedre økonomi for ægproducenter

I en nyhed på Landbrugsinfo skriver Videncentret, at det går den rigtige vej for økonomien i ægproduktionen.

Der meldes om god afsætning på alle typer æg og balance mellem produktion og salg. Samtidig er presset af overskudsæg fra Sverige aftaget. Der er derfor god grund til at tro, at den nugældende notering kan fastholdes i hvert fald frem til påske.

Generelt er ægproducenternes økonomi blevet bedre siden april 2014, primært som følge af faldende foderomkostninger, men også på grund af forbedret produktivitet. Det gælder især for øko- og frilandsproducenter.

Undtagelsen er skrabeæg, her er økonomien ikke blevet bedre.

Det vurderes, at bunden er nået for kornpriserne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle