Bedre afgrøder til fremtidens landbrug

En fordobling af forædlingsindsatsen i Danmark bør fokuseres mod bedre sygdomsresistens

»En forbedring af sorternes sygdomsresistens er det område, hvor en større indsats fra planteforædlingen umiddelbart kan give fremgang i udbyttet sammen med reduceret pesticidanvendelse - hvis man kombinerer det med en forbedret overvågning af sygdommene. Så det er et godt sted at starte.«

Det konkluderede professor Sven Bode Andersen fra Københavns Universitet på Plantekongressen i Herning onsdag. Det skyldes bl.a. en positiv udvikling indenfor plantegenetikken, hvor moderne markørteknologi gør effektiv håndtering af mange forskellige gener i forædlingsprogrammerne mulig, så der hurtigt kan samles mange gener for sygdomsresistens. Men det bør følges op med en større indsats for at finde helt nye gener, typisk fra de vilde plantearter, så man ikke riskerer, at de eksisterende gener bruges op, pointerede han.

Årsager til udbyttefremgang

Forædlingsbranchen er godt klar over behovet for sorter med højere udbytte, efter at udbyttefremgangen i bl.a. hvede har stået stille i mange år. Sven Bode Andersen viste bl.a. en oversigt over udviklingen af hvedeudbytter fra 1961 til 2012, som tydeligt viste, at udbytterne steg voldsomt fra 1961 til omkring 1990, hvorefter de er fuldkommen stagneret. Men han lagde vægt på, at det ikke kun er i Danmark, det er sket, men også i Storbritanien, Frankrig og Tyskland.

»Sammenligner vi de fire lande, lå Danmark i toppen af hvedeudbyttekurven hele vejen op igennem 60erne, 70erne og 80erne. Men da kurven så begyndte at stagnere for alle fire lande først i 90erne, er vi blevet overhalet af de andre,« sagde han og tilskrev de restriktive kvælstofnormer en del af forklaringen.

»Udbyttefremgangen fra 60erne til 90erne kan tilskrives forædling af bedre sorter med 50 pct, mens resten skyldes fremskridt i dyrkningsmetoder og input. Det viser flere undersøgelser. I virkeligheden er der formentlig tale om en stærk vekselvirkning mellem bedre sorter, dyrkningsmetoder og input,« sagde Sven Bode Andersen og fortsatte:

»Det er klart, at man ikke blot kan fjerne input uden, at det får drastisk effekt på sorternes ydeevne. Og man kan heller ikke forvente, at udbyttefremgangen kan fortsætte alene gennem forædling af bedre sorter - uden der samtidig findes kulturteknik til forbedring af planternes ernæring og ukrudtskontrol.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle