Bedre at komme for dommer end at klage

Fødevareministeriets klagecenter giver næsten altid embedsdyrlægerne ret.

Skulle man som landmand gå hen og få en dyrevelfærdssag, kan det være en fordel at blive politianmeldt frem for at få en administrativ bøde. Det mener advokat Uffe Baller, Interlex Advokater, der siden årtusindskiftet har behandlet mere end 200 dyreværnssager.

Ifølge Uffe Baller er fordelen ved en politianmeldelse, at man kan få sagen for en dommer. Ellers må man nøjes med at klage til Fødevareministeriets klagecenter.

»En dommer er uvildig og lytter til landmandens forklaring og argumenter. I klagecentret står kontrollanternes forklaring til troende, medmindre landmanden kan bevise noget andet, og det kan jo være meget svært,« siger han.

Sat på spidsen med andre ord, så skal Fødevarestyrelsen i en evt. retssag bevise, at landmanden er skyldig. I en klagesag skal landmanden bevise, at han er uskyldig.

»Kontrollanternes beviser viser sig ofte at være for tynde i retten. Jeg tror, det er forklaringen på, at det meget ofte kan betale sig at gå i retten med dyreværnssager,« siger han.

Ingen fik ret i klagecenter

Ifølge Fødevareministeriets klagecenter ændrede de overhovedet ingen afgørelser i sager vedrørende Fødevarestyrelsen i 2014. Seks procent af de sager, de havde, blev hjemvist til fornyet behandling, fordi der var begået fejl i sagsbehandlingen. 17,8 procent blev genoptaget af styrelsen af andre grunde. I øvrigt afviste de 17,8 procent helt og aldeles.

 

Firkantede regler

Uffe Baller peger også på, at det er problematisk for landmandens retssikkerhed, at regelsættene fra Fødevarestyrelsen ofte er meget firkantede. Det gør konkrete skøn svære, selv om reglerne foreskriver det.

»Der er mange landmænd, der efter kontrolbesøg har fortalt mig om manglende forståelse og arrogance, så det er min erfaring, at kontrollanterne er præget af samme firkantede holdning,« siger han.

Uffe Baller medgiver dog, at Fødevarestyrelsen flere gange har måttet trække i land efter retssager.

»I 2014 blev 500 sager om krydsoverensstemmelse genoptaget, fordi de tolkede EU-reglerne for hårdt,« siger han.

lft

Faktaboks

Uffe Baller

  • Interlex advokater
  • 15 års erfaring med dyrevelfærdssager
  • Har behandlet 200 dyreværnssager og endnu flere KO-sager

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle