Bedre udnyttelse af vores biomasse

Af Torben Hansen, formand, Bioenergisektionen

Hvordan skal vi i fremtiden forvalte brugen af vores arealer i forhold til, hvad vi vil producere? I dag er fokus helt klart på fødevarer, hvilket det også skal være i fremtiden, da der bliver flere munde at mætte. Men der skal i fremtiden også tænkes på produktion af energi og biomasse fra arealerne. Og så skal vi også se de kolossale muligheder der ligger i at udvikle alternativer til produkter, som i dag kræver fossile råvarer. F.eks. har svenske forskere formået at spinde kulfibre ud af plantefibre, hvilket giver ny anvendelsesmulighed for den biomasse, vi producerer.

Der skal forskes i metoder og anlæg til mere effektiv udnyttelse af biomassen. Her er det vigtigt med fokus på udnyttelse af biomasse til mere end ét formål. Det ville være ønskeligt, hvis vi kunne nå dertil, at samme biomasse som giver os fødevarer, også kunne give os energi eller helt nye produkter ala kulfibren ovenfor.

Vi ser frem til de nye metoder, hvor der kan produceres både energi, fødevarer og foder fra samme biomasse. Det giver nogle perspektiver, hvis vi f.eks. kan få et proteinprodukt til vores fødevarer ud af halmen, inden den anvendes til brændsel i energisektoren. Det samme gør sig gældende for energiafgrøderne. Til udnyttelse af denne biomasse skal der sættes skub i udviklingen af bio-raffinaderier, der kan adskille biomassen i bestanddele, som kan anvendes til fødevarer, energi, nye produkter eller fibre til f.eks. tøj.

Så i stedet for at lukke landbruget, som DN ønsker, skal der fokus på, hvordan vi kan sikre uafhængigheden af fossile råstoffer ved bl.a. at fremme forskningen inden for biomasse til andet end kun energi eller fødevarer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle