Bekymring: Støtte bliver udbetalt alt for tidligt

Det bekymrer oplandskonsulenter, at landmænd får penge i hånden til minivådområder, længe før de påkrævede tilladelser er på plads.

Når danske landmænd næste gang søger om at få godkendt minivådområdeprojekter, skal de ikke længere vente på pengene, før hele projektet er afsluttet.

I stedet udbetales halvdelen af pengene til projektet allerede, når der er givet tilsagn til projektet.

Men selv om pengene, der kan være flere hundredetusinde kroner, når ud til landmændene tidligere, vækker tiltaget bekymring blandt de oplandskonsulenter, der arbejder med minivådområderne.

»Det er en vanvittig idé. Det duer slet ikke i forhold til landmandens økonomi, at pengene bliver udbetalt, længe inden projektet bliver til noget«, siger oplandskonsulent Camilla Lerbjerg Thomsen.

Kernen i konsulentens bekymring er, at pengene bliver udbetalt, før diverse nødvendige tilladelser og godkendelser fra bl.a. kommunen er på plads, tilladelser, som i nogle tilfælde har taget op til ni måneder at få i hus, og hvis det ikke lykkes, skal de udbetalte penge betales tilbage.

»Hvis landmanden er presset nok, kunne vi forestille os, at han bruger pengene. Eller hvad hvis han går konkurs? Det er en god ting, at pengene kommer på forhånd, men det skal være, når landmanden er helt klar til at bygge anlægget«, siger Camilla Lerbjerg Thomsen.

Skyldes IT-bøvl

Det var oprindeligt meningen, at alle tilladelser skulle være plads, inden pengene kan udbetales, men det har problemer med Landbrugsstyrelsen IT-systemer forsinket.

Derfor fungerer ordningen først således i 2020.

»Det betyder, at vi i 2019 laver en undtagelse og udbetaler forskud med tilsagnet, så ansøger hurtigt kan få sit forskud og komme i gang med sit projekt«, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Marie Guldborg i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

»Vi stoler på, at landmændene godt kan finde ud af at administrere forskuddet - også i de tilfælde, hvor alle tilladelser ikke bliver givet, og landmanden så skal betale forskuddet tilbage«.

Kan godt håndtere det

Hos Landbrug & Fødevarer har man presset på med at få indført forskudsbetaling.

»Vi er grundlæggende glade for muligheden for forskudsbetaling, fordi det kun er rimeligt, at man ikke skal lægge fuldt ud for et projekt, der gavner samfundet og erhvervet som helhed«, siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Erik Jørgensen, der tilføjer:

»Og vi er af den opfattelse, at alle landmænd og andre selvfølgelig sagtens kan håndtere de ekstra, uforbrugte midler på kontoen«.

Landbrugsstyrelsen har i det hele taget været hårdt ramt af problemer med IT-systemet, der skal bruges til minivådområderne.

»It-bøvlet er et problem, som vi presser hårdt på for at få håndteret, så det ikke forsinker projekterne. Men det ændrer ikke ved vores grundlæggende opfattelse om, at forskudsbetaling er en fornuftig idé«, siger Erik Jørgensen.

Problemerne med IT-systemet betyder, at styrelsen først behandlinger ansøgningerne for 2019 i september.

Hvornår der gives tilsagn, er endnu uvist.

Faktaboks

Minivådområder

  • Ved ansøgningsrunden for 2019 får alle 338 landmænd, der har fået tilsagn om støtte til minivådområder, udbetalt halvdelen af pengene. Tilsagn kræver, at placering, dimensioner og opland er godkendt efter vejledningen.
  • Først bagefter skal der søges landzonetilladelse og laves VVM-screening og for nogle udledningstilladelse. Ligger projektet inden for strandbeskyttelseslinjen, skal der indhentes tilladelse hos Kystdirektoratet også.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle